Geri dönüşüm şişeler
Geri ve İleri Dönüşüm

Doğal kaynaklar dünya nüfusunun artmasıyla da giderek azalmaktadır. Tüketim azaltılabilir ve nitelikli atıklar geri dönüştürülerek doğal kaynaklar verimli kullanılabilir. Geri dönüşüm doğal kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanılması için çok önemlidir. Son yıllarda atık malzemelerin birçok sektörde değişik amaçlarla kullanılması yaygınlaşmaktadır (39).

 

 

PLASTİKLERİN DÖNÜŞÜMÜ

Plastiklerin hepsi dönüşüme uğramamakta, uğrayanlar da yüzde yüz kullanılamamakta, kalitesi düşmektedir. Dönüşüme uğrayabilen polimer türü “termoplastik” olarak adlandırılan sıcaklıkla eriyip tekrar şekil alabilenlerdir. Termoset türler ise geri dönüştürülemeyen atık olmaktadır. Ancak farklı alanlarda ileri dönüşüme uğratılıp değerlendirilebilirler.

Günümüzde ticari olarak kullanılan polimerler, petrol gibi tükenebilen kaynaklardan elde edilmektedir. Bu polimerlerin çoğu oldukça dayanıklı bir yapıya sahip olduklarından çok uzun bir süre doğada bozunmadan kalır ve atık sorunu oluştururlar. Plastik poşetlerde polietilen (PE) adlı polimer madde kullanılmaktadır. Kütle olarak milyarlarca tona karşılık gelen bu ürün, toplam plastik kullanımının sadece %2’sini oluşturur. Plastik atıkların geri dönüşümü bölgeden bölgeye değişmektedir. Örneğin; birçok alanda kullanılan polietilentereftalat (PET) ele alındığında ürünün geri dönüşümü Fransa’da %80 iken, ABD’de %30 kadardır. Termoset türü geri dönüştürülemeyen plastiklerse yakılmakta veya çoğu zaman çöp olarak doğrudan doğaya bırakılmaktadır. Yılda yaklaşık 5 milyar ton plastiğin denizlere karıştığı (1 saatte yaklaşık 600 kg plastik) hesaplanmıştır. Son yıllarda petrolün tükenme olasılığı ayrıca insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerinden biyolojik kökenli biyopolimerlere ilgi artmaktadır.

 

GIDALARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Sıfır atık politikalarına uygun çevre kirliliğinin en aza indirilmesi amacıyla hayvansal ve bitkisel atıkları organik gübreye dönüştürmek, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısı üzerinde çok yönlü olumlu etki göstermektedir. Organik gübre oluşumu, hayvan atıklarının dönüşümü ve ölü canlıların ayrıştırıcılar (saprofitler) tarafından parçalanması sonucu gerçekleşir. Çevre kirliliğinin en aza indirilip sıfır atığa yaklaşmak amacıyla dünya genelinde organik tarıma olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Azot ve fosfor içeren kimyasal gübrelerin kullanımı en aza çekip organik yapıdaki gübrelerin kullanımının artması teşvik edilmektedir. Hayvansal ve bitkisel atıklardan oluşan organik gübreler toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısı üzerinde çok yönlü olumlu etkiler göstermektedir.

 Geri Dönüşüm Seminer ve Eğitimleri için iletişime geçebilirsiniz.