top of page
Gezegenlerin Mitolojisi

 

Mitoloji, bir kültürün, toplumun inançlarını, efsanelerini, kahramanlarını ve olağanüstü varlıklarını anlatan, sözlü veya yazılı olarak aktarılan öykü ve mitlerin incelendiği bir disiplindir. Mitoloji, insanların dünya ve evrenle ilgili sorularına yanıtlar bulma, doğa olaylarını açıklama, toplumsal normları aktarma ve bir kültürün değerlerini iletmek amacıyla on binlerce yılda gelişmiştir.

Mitolojik öyküler, çoğu zaman sembolik ve alegorik unsurlar içerir.  Toplumun tarihini, değerlerini, inanç sistemlerini ve yaşam tarzını yansıtır. Mitler, toplumun ortak bir kimlik oluşturmasına yardımcı olabilir ve bireylerin dünya görüşünü şekillendirebilir.

Panteon:

Bir mitolojideki tanrı ve tanrıça ile ifade edilen yönetici formların toplamına "panteon" denir. Panteon, bir kültürün, toplumun veya inanç sistemlerinin figürlerinin hiyerarşik düzenini içerir. Her mitolojinin kendine özgü bir panteonu vardır.

Tanrı ve Tanrıçalar:

Mitolojide, mutlak varlığın (O) bir izdüşümü veya ismi olarak nitelenebilecek olan tanrı ve tanrıçalar, doğa olaylarını, insan davranışlarını, kadersel planı ve diğer ilgili konuları kontrol eden temsili doğaüstü varlıklardır. Her bir tanrı veya tanrıça genellikle belirli bir alan veya güç üzerinde hüküm süren bir fonksiyonu betimler.

Mitoloji, tarih boyunca farklı kültürlerde gelişmiş ve birçok medeniyetin öyküleme geleneğini içerir. Yunan, Roma, Hint, Çin, Türk, Arap, Mısır ve Mezopotamya mitolojileri gibi birçok farklı ama birbirine çok benzer geleneği vardır.

Günümüzde, sadece antik kültürlerle sınırlı kalmayıp, modern çağlarda da edebi eserlerde, sanatta ve astrolojide önemli bir rol oynar.

Batı Astrolojisi:

Astroloji, gökyüzündeki gezegenlerin konumlarına ve birbirleriyle (ve yıldız ve diğer göksel veya matematiksel hesaplanmış noktalara) açılarına dayanarak doğa olaylarının ve bireylerin yaşamlarının nasıl etkilendiğini kendi mantıksal formunda sistematik olarak ve bir lisan gibi gösteren sistemdir. Batı astrolojisi mevsimsel olarak güneş merkezli bir sistem üzerine kuruludur. 12 takım yıldızını temsilen 12 burcu içerir. Bu burçlar, bir kişinin doğum anındaki güneş konumuna bağlı olarak belirlenir.

Batı astrolojisi Yunan-Roma mitolojisinin figürlerini gezegenlere ve burçlara atfeder. Aşağıdaki örneklerde ilk verilen isim Yunan mitolojisindeki adı, parantez içinde verilen ise onun devamı olarak nitelenebilen Roma mitolojisindeki adını gösterir.

1. Koç: Ares'e (Mars) karşılık gelir. Ares/Mars, savaş tanrısıdır.

2. Boğa: Europa'nın kaçırılmasında kullanılan Boğa'ya (Ceres) bağlıdır. Ceres, bereketin ve tarımın tanrıçasıdır.

3. İkizler: Castor ve Pollux ikizlerine (Dioscuri) atıfta bulunur. Bu ikizler, yıldızların yanında yer alır ve denizcilerin koruyucularıdır.

5. Aslan: Nemean Aslanı'na dayanır. Bu aslan, kahraman (Hercules-Herkül) tarafından yenilmiştir.

6. Başak: Demeter'e (Ceres) atıfta bulunur. Demeter/Ceres, tarımın ve toprak bereketinin tanrıçasıdır.

7. Terazi: Yunan mitolojisinde Themis'e, Roma mitolojisinde ise Justitia'ya (Adalet) bağlıdır. Adaletin ve düzenin temsilcisidir.

8. Akrep: Scorpius'a, (Mars) atıfta bulunur. Mitolojide, bu akrep Orion'u öldürmüştür.

9. Yay:  Okçu Chiron'a (Sagittarius) dayanır. Chiron, bilge bir yarı-at ve okçu olarak bilinir.

10. Oğlak: Pan'a, (Saturn) atıfta bulunur. Pan, doğa tanrısıdır; Saturn ise zamanın ve tarımın tanrısıdır.

11. Kova: Ganymede'ye (Su taşıyan bir genç adam figürü) atıfta bulunur. Ganymede, Zeus'un sarayında kupa taşıyan hizmetçidir.

12. Balık: İkinci Typhon'a (Venus ve Eros) dayanır. İkinci Typhon, denizdeki tehlikeleri simgeler; Venus ve Eros ise aşkın tanrıçalarıdır.

Gezegenlerin Sembolleri

 

Gökler, sınırsız bir genişliği kapsar; ancak astrolojide odaklanılan gezegen sayısı 10'dur. Bu gezegenler, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton'dan (Bu artık astronomik olarak gezegen sayılmasa da Astrolojide boyundan çok büyük anlamı vardır ve kesinlikle gezegendir) oluşur. Güneş ve Ay ışıklar olsa da genel olarak gezegen olarak isimlendirilir çünkü genel değerlendirilişleri gezegenler gibidir. Her biri kendi içinde pozitif (aydınlık) ve negatif (gölge) nitelikleri barındıran bu gezegenler, fizyoloji, psikoloji, sosyoloji, enerji ve yaşamlarımız üzerinde etkilere sahiptir. Burçlar, evlerde konumlanan gezegenlerin özelliklerini yansıtarak davranışlarımızı şekillendirir. Bir gezegen belirli bir burca geçtiğinde, o gezegenin özellikleri hayatımıza yansır ve bizler üzerinde etki bırakır. Külli (Büyük evrensel) ve cüzi (küçük bireysel) irade her zaman devrededir ve etkileşim halindedir. Gezegenlerin sembollerini ve anlamlarını anlamak, hayatımızdaki döngülere nasıl etki ettiğini kavramak ve farkındalık açısından önemlidir.

merkür.png
venüs.png
VENÜS

Mitolojik Anlamı:

Venüs, yüksek sıcaklık, kalın atmosfer ve asidik koşullarıyla bilinen bir gezegendir. Yüzeyi, volkanizma ve tektonik aktivitelerle şekillenmiştir. Bu özellikler, Venüs'ü anlamak ve evrenin farklı gezegenlerinin çeşitli evrimsel süreçlerini keşfetmek için bilimsel araştırmalara ilham vermiştir. 

Astrolojik Temsili:

Venüs, yüksek sıcaklık, kalın atmosfer ve asidik koşullarıyla bilinen bir gezegendir. Yüzeyi, volkanizma ve tektonik aktivitelerle şekillenmiştir. Bu özellikler, Venüs'ü anlamak ve evrenin farklı gezegenlerinin çeşitli evrimsel süreçlerini keşfetmek için bilimsel araştırmalara ilham vermiştir. 

 

Mitolojik Anlamı:

 

Astrolojik Temsili:

Aklı, iletişimi, alışverişi, bedensel ve zihinsel iletişimi temsil eder. Duygulardan arındırılmış saf düşünceyi sembolize eder. Merkür'ün harita üzerindeki konumu, bireyin zekâ seviyesini, iletişimini, ifade şeklini ve sinir sistemini gösterir.

Hızla yeni bilgiler edinen, her duruma kolayca uyum sağlayabilen bir gezegen olan Merkür, bilgi, öğrenme ve ulaşımın kontrolünü elinde tutar. Dil, yazı, konuşma ve öğrenme yeteneğini, matematiksel zekâyı ve günlük düşünce kalıplarını ifade eder. Merkür, zihinsel aktiviteleri temsil ederken, aynı zamanda bilgi algımızı, kısa seyahatleri, sosyal çevremizi ve kardeşlerimizi gösterir.

Merkür, aynı zamanda yakın akrabaları, haritaları, mektupları, postayı, seyahati, planları, randevuları, yolu, taşıtları, reklamcılığı, yayıncılığı, satışı, halkla ilişkileri ve internet üzerinden sunulan hizmetleri temsil eder. Acele posta ve kurye hizmetlerinin de sorumlusu olan Merkür, iletişimle ilgili bir dizi konuyu denetler. 

Merkür, dinleme, konuşma, öğrenme, okuma, araştırma, pazarlık, görüşme, satış ve satın alma dahil iletişimle ilgili her şeyi ayrıca resmi kontratlar, anlaşmalar, kitaplar, senaryolar ve tezler gibi tüm yazılı dokümanları da gösterir.

mars.png
MARS


Mitolojik Anlamı:

Mars, Güneş'e ortalama uzaklığı yaklaşık 227 milyon kilometre (141 milyon mil) olan dördüncü gezegendir. Yörüngesi, Dünya'nın yörüngesiyle benzerdir.

Mars'ın çapı yaklaşık 6,779 kilometre (4,212 mil) olup, Dünya'nın çapının yaklaşık yarısı kadardır. Kütle açısından ise Dünya'nın onda biri kadar bir kütleye sahiptir.

Mars'ın yüzeyi, düzensiz dağlar, vadiler, kraterler ve geniş kumullar gibi çeşitli özelliklere sahiptir. En yüksek dağ olan Olympus Mons ve en büyük kanyon olan Valles Marineris bu özelliklerden bazılarıdır.

Mars'ın atmosferi, Dünya'ya kıyasla çok daha incedir ve genellikle karbon dioksit içerir. Az miktarda azot, argon ve su buharı da içerir.

 

Mars'ın yüzey sıcaklıkları oldukça değişkendir. Gündüz sıcaklıkları genellikle 0 ila 20 santigrat derece (32 ila 68 Fahrenheit) arasında değişirken, gece sıcaklıkları sıfırın altında olabilir.

Astrolojik Temsili:

Mars'ın atmosferi çoğunlukla karbon dioksit (%95) içerir. Az miktarda azot (%2.7), argon (%1.6) ve iz miktarlarda oksijen ve su buharı da bulunur.

Mars'ın yüzeyi, demir oksitlerin (pas) neden olduğu kırmızımsı bir renge sahiptir. Ayrıca, yüzeyde silikat mineralleri, kil mineralleri ve bazalt benzeri kayaçlar bulunur.

Mars'ta su varlığı, yüzeyde donmuş su ve zaman zaman sıvı suyun izleri ile belirlenmiştir. Görsel ve veri analizleri, geçmişte büyük göletler ve nehirlerin varlığına dair kanıtları göstermiştir.

Mars'ın günümüzde düşük bir manyetik alanı vardır. Bu durum, geçmişte daha güçlü bir manyetik alanın var olduğunu düşündürmektedir.

Mars, zaman içinde atmosferinden karbon dioksit ve iyonların kaybına uğramıştır. Bu kayıplar, gezegenin şu anki ince atmosferini oluşturmuştur.

JÜPİTER

 

Mitolojik Anlamı:

 Jüpiter, Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegendir ve çapı yaklaşık 139,820 kilometre (86,881 mil) kadardır. Kütle açısından, diğer tüm gezegenlerin kütlesini toplamından daha fazla kütleye sahiptir.

Jüpiter'in bir yüzeyi yoktur. Geniş bir gaz devi olarak, atmosferi yoğun hidrojen ve helyum içerir. Bu gazların altında, yüksek basınç nedeniyle sıvı hidrojen bulunabilir.

Jüpiter, çıplak gözle görülebilen bir gezegen olmasına rağmen, halkalara sahip değildir. Güçlü bir manyetik alana sahiptir ve bu alanda radyo dalgalarını üreten şiddetli manyetosfer olaylarına neden olabilir.

Jüpiter'in atmosferindeki belirgin özelliklerden biri, Büyük Kırmızı Leke adı verilen devasa bir fırtınadır. Bu devasa fırtına, Dünya'nın iki katı genişliğinde bir alana yayılmıştır.

Jüpiter'in en büyük dört uydusuna Galilean uyduları denir: Io, Europa, Ganymede ve Callisto. Bu uydular, büyüklük ve özellik bakımından diğer uydulara kıyasla oldukça büyük ve çeşitli jeolojik özelliklere sahiptir.

 

Astrolojik Temsili:

 Jüpiter'in atmosferinin büyük bir kısmı hidrojen (%75) ve helyum (%24) içerir. Bu iki gaz, gezegenin toplam kütlesinin çoğunu oluşturur.

 Jüpiter atmosferi, metan (CH4) ve amonyak (NH3) gibi iz elementleri içerir. Bu elementler, atmosferin renkli bantlarına katkıda bulunabilir.

Jüpiter atmosferinde su buharı (H2O) da bulunabilir. Bu, gezegenin atmosferindeki bileşenler arasında suyun da yer aldığını gösterir.

 

Jüpiter'in manyetik alanı, gezegenin çevresinde energetik parçacıkların tuzaklanmasına neden olur. Bu, manyetosferde yüklü parçacıkların zengin bir varlığını içerir.

Jüpiter, çevresinde dönen birçok göktaşı ve uzay tozu içerir. Bu, gezegenin çevresindeki çeşitli halkaların oluşmasına neden olabilir.

SATÜRN

 

                     Satürn, Güneş Sistemi'ndeki en büyük ikinci gezegen ve muazzam halka sistemi ile bilinen bir gezegendir. Halkaları ve uyduları, gökbilimciler ve bilim insanları için çeşitli araştırmalara konu olmuştur.

Mitolojik Anlamı:

Satürn, çapı yaklaşık 116,460 kilometre (72,366 mil) olan ve yüzeyi bir gaz devi olan bir gezegendir. En bilinen özelliği, geniş ve çeşitli halka sistemidir.

Satürn'ün halka sistemi, binlerce ayrı halkadan oluşur. Bu halkalar, buz parçacıkları, taşlar ve diğer küçük malzemelerden oluşur. A, B, ve C halka kategorileri arasında farklılık gösterir.

 

Satürn'ün atmosferi, hidrojen ve helyum gibi hafif gazlardan oluşur. Yüzeyi atmosferik bir tabakaya sahip olmadığı için gaz devi olarak kabul edilir. Atmosferinde, Dünya'nın atmosferindeki gibi rüzgarlar, bulutlar ve fırtınalar bulunabilir.

Satürn, güçlü bir manyetik alana sahiptir. Bu manyetosfer, gezegenin çevresindeki parçacıkları tuzaklar ve birkaç milyon kilometre uzaklığa kadar genişler.

Satürn'ün en büyük uydusu Titan'dır ve bilinen bir atmosfere ve göl ve nehir benzeri sıvı hidrokarbonlar içeren büyük göletlere sahiptir. Diğer önemli uydular arasında Enceladus, Mimas ve Rhea bulunur.

 

Astrolojik Temsili:

Satürn'ün atmosferi, büyük ölçüde hidrojen (%96) ve helyum (%3) içerir. Bu gazlar, gezegenin toplam kütlesinin çoğunu oluşturur.

 

Satürn atmosferinde metan (CH4) ve etilen (C2H4) gibi organik bileşenler de bulunur. Bu gazlar, atmosferdeki renkli bantlara katkıda bulunabilir.

 

Satürn'ün atmosferinde amonyak (NH3) ve su buharı (H2O) da bulunabilir. Bu, gezegenin kimyasal bileşimi hakkında bilgi verir.

 

Satürn'ün manyetik alanı, gezegenin çevresinde energetik parçacıkların tuzaklanmasına neden olur. Manyetosferde, yüklü parçacıkların yoğun bir varlığı vardır.

 

Satürn'ün halkaları, buz, toz ve küçük kaya parçacıklarından oluşur. Bu malzemelerin bileşimi, halkaların farklı renk ve yansıma özelliklerine neden olur.

satürn.png
uranüs.png
URANÜS

 

Mitolojik Anlamı:

Uranüs, çapı yaklaşık 50,724 kilometre (31,518 mil) olan ve Dünya'dan farklı olarak eğik bir yörüngeye sahip olan bir gaz devi gezegendir. Eğik yörüngesi, diğer gezegenlerden farklı bir hareket yolu izlemesine neden olur.

Uranüs'ün atmosferi, hidrojen, helyum ve metan gibi gazlardan oluşur. Atmosferi, mavi renkli bulutlar ve hızlı rüzgarlar içerir.

Uranüs, güçlü bir manyetik alana sahiptir ancak manyetik alanı, gezegenin dönme ekseniyle hemen hemen aynı yönde eğiktir. Bu durum, manyetik alanın gezegenin iç yapısından kaynaklandığını gösterir.

 

Uranüs'ün en büyük uydusu Titania'dır. Diğer önemli uydular arasında Oberon, Umbriel, Ariel ve Miranda bulunur. Bu uyduların çoğu, buzlu ve kayalık malzemelerden oluşmuştur.

Astrolojik Temsili:

Uranüs'ün atmosferi, çoğunlukla hidrojen (%83) ve helyum (%15) içerir. Bu, gezegenin toplam kütle içeriğini oluşturan temel gazlardır.

 

Uranüs atmosferinde metan (CH4) ve amonyak (NH3) gibi gazlar da bulunur. Bu gazlar, atmosferdeki renkli bantlara ve bulutlara katkıda bulunabilir.

 

Uranüs'ün atmosferinde su buharı (H2O) ve diğer iz elementler de bulunabilir. Bu, gezegenin kimyasal bileşimine dair daha fazla anlayış sağlar.

 

Uranüs'ün manyetik alanı, gezegenin çevresinde energetik parçacıkların tuzaklanmasına neden olur. Manyetosferde, yüklü parçacıkların varlığı gözlemlenir.

 

Uranüs, zayıf ve karmaşık bir halka sistemi ile çevrilidir. Bu halkalar, toz ve buz parçacıklarından oluşur ve çoğunlukla tespit edilebilir değildir.

neptün.png
NEPTÜN

 

Mitolojik Anlamı:

Neptün, çapı yaklaşık 49,244 kilometre (30,598 mil) olan ve Dünya'nın kütlesinin 17 katına denk gelen bir gaz devi gezegendir.

 

Neptün'ün atmosferi, hidrojen, helyum ve metan gibi gazlardan oluşur. En belirgin özelliklerinden biri, muazzam hızlardaki atmosferik rüzgarlardır. Bu rüzgarlar, Dünya'daki en hızlı rüzgarları aşabilir.

 

Neptün'ün mavi renkli atmosferi, muhtemelen metan gazının varlığından kaynaklanır. Bulutlar ve atmosferik dinamikler, gezegenin renkli bantlarını oluşturur.

 

Neptün, oldukça güçlü bir manyetik alana sahiptir ve manyetosferi, gezegenin çevresinde geniş bir alana uzanır. Manyetik ekseni, gezegenin dönme ekseni ile hemen hemen hizalanmamıştır.

 

Neptün'ün halka sistemi oldukça zayıftır ve gözlemlenmesi zor bir şekildedir. Neptün'ün en büyük uydusu Triton'dur ve bu uydunun retrograd bir yörüngesi vardır.

Astrolojik Temsili:

Neptün'ün atmosferi, büyük ölçüde hidrojen (%80) ve helyum (%19) içerir. Bu, gezegenin toplam kütle içeriğinin büyük bir kısmını oluşturur.

Neptün atmosferinde metan (CH4) ve etilen (C2H4) gibi organik bileşenler bulunur. Bu gazlar, gezegenin atmosferinde renkli bantlara katkıda bulunabilir.

Neptün'ün atmosferinde amonyak (NH3) ve su buharı (H2O) gibi bileşenler de bulunabilir. Bu, gezegenin kimyasal bileşimi hakkında bilgi sağlar.

Neptün'ün manyetik alanı, gezegenin çevresinde energetik parçacıkların tuzaklanmasına neden olur. Manyetosferde, yüklü parçacıkların yoğun bir varlığı vardır.

 

Neptün'ün uyduları arasında en büyüğü Triton'dur. Triton, retrograd bir yörüngeye ve gezegenin dönme ekseni ile ters yönlü bir dönme hareketine sahiptir.

plüton.png

 

Mitolojik Anlamı:

Plüton, çapı yaklaşık 2,377 kilometre (1,477 mil) olan küçük bir cüce gezegendir. Daha büyük uydusu Charon ile birlikte bir çift sistem oluştururlar.

 

Plüton, Güneş etrafındaki yörüngesini tamamlamak için oldukça eliptik bir yola sahiptir. Yörüngesi, Neptün'ün yörüngesini kesen bir yörüngede bulunur.

 

Plüton, 1930 yılında Amerikalı astronom Clyde Tombaugh tarafından keşfedildi. Bu, uzun bir arayışın ardından gerçekleşen bir keşifti.

 

Astrolojik Temsili:

Plüton'un yüzeyi, buzlu ve kaya malzemelerinden oluşur. Yüzeyinde buzlu nitrojen, metan ve karbonmonoksit gibi maddeler bulunur.

 

Plüton'un yüzeyi kahverengi ve kırmızı tonlarda görünür. Atmosferi oldukça incedir ve çoğunlukla azot, metan ve karbonmonoksit içerir.

 

Plüton'un en büyük uydusu Charon, Plüton ile birlikte bir çift sistem oluşturur. Charon, Plüton'un yüzeyinde buzlu su ve amonyak içeren çeşitli bölgelere sahiptir.

 

Plüton'un yörüngesi, Kuiper Kuşağı olarak bilinen buzlu cisimlerin yoğun olduğu bir bölgeye yakındır. Plüton, bu kuşak içinde yer alır.

 

Plüton'un keşfi sonrasında, 2015 yılında NASA'nın New Horizons misyonu tarafından Plüton'a yapılan keşiflerle daha fazla bilgi elde edildi. Bu misyon, Plüton'un yüzeyinin detaylı görüntülerini ve bileşim analizlerini sağladı.

PLÜTON

 

Mitolojik Anlamı:

Venüs, yüksek sıcaklık, kalın atmosfer ve asidik koşullarıyla bilinen bir gezegendir. Yüzeyi, volkanizma ve tektonik aktivitelerle şekillenmiştir. Bu özellikler, Venüs'ü anlamak ve evrenin farklı gezegenlerinin çeşitli evrimsel süreçlerini keşfetmek için bilimsel araştırmalara ilham vermiştir. 

Astrolojik Temsili:

Güneş, bu evrende bir yıldız olarak konumlanır. Güneş sistemindeki merkezi, nesnel açıdan Güneş'tir ve aynı zamanda öznel bir merkezi de Dünya'dır. Güneş, sistemin dinamik odak noktası olup enerji sağlama ve çekim alanıyla sistemi bir arada tutma görevini üstlenir. Tanrısal bir perspektiften bakıldığında, Güneş, uzaysal bir yaşamın merkezi olarak algılanır. Enerji ve ısı sağlayan Güneş, Dünya üzerinde yaşamı canlandırır.

Güneş, haritada konumlandığı evi aydınlatır. Bu, yaşamda nasıl parlayacağını, hayatın seyrini, beden ve sağlık durumunu belirleyen Güneş'in aldığı açılar tarafından yansıtılır. Varlığın dünyada ne kadar rahat yol alacağını, yaşam standartlarını, popülerlik, tanınırlık, bilinirlik, başarı ve tamamlanma durumunu etkileyerek Güneş'in kavuşum yaptığı Sabit Yıldız ve aldığı açılar tarafından belirlenir. Güneş, ne kadar zorlu açılar alırsa, gücü o kadar azalır. Güneş ile yaşam amacı olan Kuzey Ay Düğümü (KAD), derin ilintilidir.

 

Güneş, yang eril merkezi olarak düşünülürken, Dünya ise yin dişil merkezi olarak kabul edilir. Güneş'in astrolojik bir sembolü, doğum haritasında bireyin kimliğini, karakterini ve potansiyelini temsil eder. Ayrıca bilinç, irade, yaratıcılık, güçlü ve sözü geçen kişiler, yöneticiler, komutanlar, tanınmış kişiler, orta yaşta erkek figürleri, baba, kadın haritasında eşi, otorite, devleti de simgeler. Güneş Tutulmaları ve diğer astrolojik olaylar, yaşamın nasıl şekilleneceğini ve bireyin varlığını nasıl etkileyeceğini gösterir. Güneş'in aldığı açılar, hayatın ışıldayışını, sağlığı, başarıyı ve tanınırlığı belirler.

GÜNEŞ
png-transparent-others-miscellaneous-astronomical-object-real-sun-removebg-preview.png
AY

Mitolojik Anlamı:

Plüton, çapı yaklaşık 2,377 kilometre (1,477 mil) olan küçük bir cüce gezegendir. Daha büyük uydusu Charon ile birlikte bir çift sistem oluştururlar.

 

Plüton, Güneş etrafındaki yörüngesini tamamlamak için oldukça eliptik bir yola sahiptir. Yörüngesi, Neptün'ün yörüngesini kesen bir yörüngede bulunur.

 

Plüton, 1930 yılında Amerikalı astronom Clyde Tombaugh tarafından keşfedildi. Bu, uzun bir arayışın ardından gerçekleşen bir keşifti.

Astrolojik Temsili:

Plüton'un yüzeyi, buzlu ve kaya malzemelerinden oluşur. Yüzeyinde buzlu nitrojen, metan ve karbonmonoksit gibi maddeler bulunur.

 

Plüton'un yüzeyi kahverengi ve kırmızı tonlarda görünür. Atmosferi oldukça incedir ve çoğunlukla azot, metan ve karbonmonoksit içerir.

 

Plüton'un en büyük uydusu Charon, Plüton ile birlikte bir çift sistem oluşturur. Charon, Plüton'un yüzeyinde buzlu su ve amonyak içeren çeşitli bölgelere sahiptir.

 

Plüton'un yörüngesi, Kuiper Kuşağı olarak bilinen buzlu cisimlerin yoğun olduğu bir bölgeye yakındır. Plüton, bu kuşak içinde yer alır.

 

Plüton'un keşfi sonrasında, 2015 yılında NASA'nın New Horizons misyonu tarafından Plüton'a yapılan keşiflerle daha fazla bilgi elde edildi. Bu misyon, Plüton'un yüzeyinin detaylı görüntülerini ve bileşim analizlerini sağladı.

ay.png
  • X
  • Facebook Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge
  • LinkedIn Sosyal Simge
  • YouTube Sosyal Simge
bottom of page