Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Polimer Malzeme Mühendisliğinde Yüksek Lisans yapmaktayım.

Biyobozunur plastikler 

ALKOL VE HALOJENÜR (KLOR-İYOT) BAZLI BİYOSİDAL ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLAR ve GÜVENLİĞİ      

 

ÖZET

 

M.Ö. 18. yüzyılda Hammurabi Kanunları ile başlayan tüketicinin korunması kavramı günümüzde Koronavirüs salgını riski ile ürün güvenliği konusundan ayrı değerlendirilememektedir.  Kimya alanı hem üretimde hem de tüketimde önemli olmuştur. Özellikle insan ve çevre sağlığını yakından ilgilendiren biyosidal antiseptikler ve yüzey dezenfektanlarının üretim süreci, piyasa denetimi, araştırmacıların daha güçlü ama sağlıklı ürün bulma deneyimi ve tüm bunları kullanan tüketicilerin bilinçlenmesi, karşımıza zorunluluk olarak çıkmaktadır. Kimya alanı çok geniştir. Bu bilimsel araştırmanın içeriğini, antiseptiklerde en çok kullanılan alkol ve iyot çeşitleri ve dezenfektanlarda en çok kullanılan klor bileşikleri ve tüm bunların güvenli kullanımı oluşturmaktadır. Antiseptik canlı dokular için kullanılan kimyasalları nitelerken dezenfektan cansız madde ve yüzeyler için kullanılan kimyasalları nitelemektedir.

 

YEŞİL NANOTEKNOLOJİ İLE ÜRETİLMİŞ GÜMÜŞ İYONLU ÜRÜNLER VE GÜVENİRLİKLERİ

ÖZET

 

Nano-teknoloji, son yıllarda çok hızlı gelişen araştırma alanlarının başında gelmektedir. Mevcut teknolojinin küçülmesiyle 1 metrenin milyarda biri kadar küçülen nano boyuttaki (1x10-9) partiküllerin oluşumuna ve onların tasarlanmasına olanak veren bu yeni teknoloji, artık hayatımızın her yanına girmeye başlamıştır. Mikropları ve kanser hücrelerini doğrudan bularak sadece oraya ilaç salan akıllı ilaçlardan bitkinin ihtiyacı kadar besini toprağa salan akıllı gübrelere, genetik hastalıkları ortadan kaldıracak genetik mühendisliğinden insana ve çevreye zarar vermeyen arındırma ve biyosidal (insana zarar veren mikropları yok eden) temizlik ürünlerine, cebe sığan bilgisayarlardan kredi kartındaki banka bilgilerimizi kanımızda taşıyan sistemlere, alternatif ve yenilenebilir enerji sistemlerinden deride taşınan her türlü bilgimizin bulunduğu çiplere kadar tüketicinin faydasına sunulmaktadır. Bu makalede nanoteknolojinin organik materyaller kullanılarak insana ve çevreye olabildiğince zarar vermeyen, ekonomiye yeni istihdam açan yeşil nanoteknoloji kavramına ve doğaya dost yeşil sentezler kullanılarak üretilmiş nano-iyonik gümüş (Ag) iyonlar ile yapılan ürünler ve güvenirlikleri üzerine bilimsel veriler derlenmiştir.

 

ALTERNATİF BİYOSİDAL ÜRÜNLERDEN UV-C LAMBA ile OZON GAZI ve GÜVENİLİRLİKLERİ

ÖZET

 

Covid-19 salgınını yaşadığımız günümüzde özellikle hastane ve diğer kapalı ortamlardaki virüs ve diğer patojen mikroorganizma (MO) varlığı enfeksiyon riskini artıran en büyük etkenlerden biridir. Dekontaminasyon (arındırma) için sterilizasyon (%100 dezenfeksiyon) toplu ortamlarda ve bazı ürünlerde hayati öneme sahip bir işlemdir. Kontaminasyona (zararlı bulaşıklık) neden olan çok MO olsa da günümüzde teknolojinin gelişmesiyle farklı sterilizasyon teknik ve yöntemleri geliştirilmektedir. Bunlardan ikisi ürünlerde, yüzeylerde ve havadaki MO’ların ulatraviyole (morötesi) (UV-C) ışık ve ozon gazı (OG) ile inaktivasyonudur. OG’dan kolay ayrılabilen aktif oksijenin (O) oksitleme gücü, MO hücrelerini parçalar. Bu tür sterilizasyon yöntemlerinin çalışanlara, ürünlere ve araçlara (olabildiğince) zararlı etkisi olmaması, güvenirliliği de son derece önemlidir. Bilimsel araştırmalardan derlenen bu makalede ürün, yüzey ve hava sterilizasyonu için kullanılacak ve geliştirilebilecek alternatif sterilizasyon yöntemleri ve güvenirliliği araştırılmıştır.

 

KENEVİRDE KULLANILAN PESTİSİTLER VE BİYOTEKNOLOJİK SELEKSİYON VE MELEZLEME ÇALIŞMALARI

ÖZET

 

Kenevir, Cannabaceae familyasında yer alan, tek yıllık, otsu ve çok yönlü kullanım potansiyeli olan bir endüstri bitkisidir. Tarihin en eski endüstriyel bitkilerinden biri olan kenevir, ilaç, gıda, kâğıt, biyoyakıt, tekstil, kozmetik, inşaat ve otomotiv sektörüne kadar oldukça geniş yelpazede kullanım alanına sahiptir. Ancak kenevir üretim ve tüketim pazarının uzun yıllardır yasaklı olması nedeniyle bu türün zararlılar ve hastalıklar karşısındaki durumu hakkında yapılmış kapsamlı çalışmalar eksiktir. Son yıllarda kontrollü serbestîye sonrası uygun pestisit ve biyoteknolojik yöntem kullanımı öne çıkmaktadır. Bu derleme makalede, kenevir bitkisindeki böcek ve mikroorganizma (MO) kovucu özellikleri, bitki üzerindeki tarım zararlıları, ağır metal tutulumu, bitkiye has patojen canlılara ve hastalıklarına ve bunların insan sağlığındaki bazı etkilerine değinilmektedir.  

Yüksek Frekanslı Morötesi (UV-C Ultraviyole) Işınların Virüslere Karşı Kullanımında

 

Bilimsel Araştırmalar ve Dünyadaki Örnek Kullanımları Hakkında Rapor

İçkumsal Fatih Mh.

Turan Emeksiz Sk., K.Çekmece İSTANBUL 34290

   Tel: 0212-592 6813

GSM: 0532-410 8152

fkuysal@gmail.com

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White LinkedIn Icon

© 2023 by Alison Knight. Proudly created with Wix.com