top of page
Bilimsel Tez ve Makaleler
3eAaYq1F.jpeg
Yüksek Lisans

Biyobozunur plastiklerin toprak örtüsü malç film kullanımı konulu

Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Polimer Malzeme Mühendisliğinde Yüksek Lisans yaptım

TEZ ve Makalem yakında .....

 

_20210610_202411.JPG
Derleme Makale

MÜSİLAJIN OLASI NEDENLERİ ve ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZET

 

Balıkçıların “salya” adını verdikleri bu deniz fenomeni günümüzde artık AFET olarak nitelenebilecek bir durum haline gelmiştir. Türkiye kadar çevre ülkelerin ekosistemlerini de olumsuz etkilemesinden dolayı dünya gündeminde olan müsilaj, fiziksel, biyolojik ve kimyasal yapısından dolayı Marmara Denizi’nde zaten dramatik bir şekilde gerilemiş olan biyoçeşitliliği daha da azaltmaktadır. Müsilaj; fiziksel yapısından dolayı fabrika ve gemilerin filtre sistemleri tıkamakta, biyolojik ve kimyasal yapısından dolayı deniz ekosistemini bozmakta, mikroorganizmalar için ideal bir konak olduğundan insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemektedir. Tüm bunlara paralel balıkçılık ve turizm girdilerini azaltmakta, ek arıtma-temizleme masraflarıyla ülke ekonomisini daraltmakta ve ekosistemdeki diğer bileşenleri olumsuz etkileyerek geri dönülemez çevre kirliklerine neden olmaktadır. Bilimsel araştırmalardan ve bilim insanlarının yaptığı son araştırmaların röportajlarından derlenen bu makalede müsilajın nedenleri ve olası çözüm yöntemleri irdelenmektedir

 

nanohuborg-publications-nano-education-r
Derleme Makale

YEŞİL NANOTEKNOLOJİ İLE ÜRETİLMİŞ GÜMÜŞ İYONLU ÜRÜNLER VE GÜVENİRLİKLERİ

ÖZET

 

Nano-teknoloji, son yıllarda çok hızlı gelişen araştırma alanlarının başında gelmektedir. Mevcut teknolojinin küçülmesiyle 1 metrenin milyarda biri kadar küçülen nano boyuttaki (1x10-9) partiküllerin oluşumuna ve onların tasarlanmasına olanak veren bu yeni teknoloji, artık hayatımızın her yanına girmeye başlamıştır. Mikropları ve kanser hücrelerini doğrudan bularak sadece oraya ilaç salan akıllı ilaçlardan bitkinin ihtiyacı kadar besini toprağa salan akıllı gübrelere, genetik hastalıkları ortadan kaldıracak genetik mühendisliğinden insana ve çevreye zarar vermeyen arındırma ve biyosidal (insana zarar veren mikropları yok eden) temizlik ürünlerine, cebe sığan bilgisayarlardan kredi kartındaki banka bilgilerimizi kanımızda taşıyan sistemlere, alternatif ve yenilenebilir enerji sistemlerinden deride taşınan her türlü bilgimizin bulunduğu çiplere kadar tüketicinin faydasına sunulmaktadır. Bu makalede nanoteknolojinin organik materyaller kullanılarak insana ve çevreye olabildiğince zarar vermeyen, ekonomiye yeni istihdam açan yeşil nanoteknoloji kavramına ve doğaya dost yeşil sentezler kullanılarak üretilmiş nano-iyonik gümüş (Ag) iyonlar ile yapılan ürünler ve güvenirlikleri üzerine bilimsel veriler derlenmiştir.

 

h1n1-virus-do2ZVeD-600.jpg
Derleme Makale

ALTERNATİF BİYOSİDAL ÜRÜNLERDEN UV-C LAMBA ile OZON GAZI ve GÜVENİLİRLİKLERİ

ÖZET

 

Covid-19 salgınını yaşadığımız günümüzde özellikle hastane ve diğer kapalı ortamlardaki virüs ve diğer patojen mikroorganizma (MO) varlığı enfeksiyon riskini artıran en büyük etkenlerden biridir. Dekontaminasyon (arındırma) için sterilizasyon (%100 dezenfeksiyon) toplu ortamlarda ve bazı ürünlerde hayati öneme sahip bir işlemdir. Kontaminasyona (zararlı bulaşıklık) neden olan çok MO olsa da günümüzde teknolojinin gelişmesiyle farklı sterilizasyon teknik ve yöntemleri geliştirilmektedir. Bunlardan ikisi ürünlerde, yüzeylerde ve havadaki MO’ların ulatraviyole (morötesi) (UV-C) ışık ve ozon gazı (OG) ile inaktivasyonudur. OG’dan kolay ayrılabilen aktif oksijenin (O) oksitleme gücü, MO hücrelerini parçalar. Bu tür sterilizasyon yöntemlerinin çalışanlara, ürünlere ve araçlara (olabildiğince) zararlı etkisi olmaması, güvenirliliği de son derece önemlidir. Bilimsel araştırmalardan derlenen bu makalede ürün, yüzey ve hava sterilizasyonu için kullanılacak ve geliştirilebilecek alternatif sterilizasyon yöntemleri ve güvenirliliği araştırılmıştır.

 

dezzz.jpg
Derleme Makale

ALKOL VE HALOJENÜR (KLOR-İYOT) BAZLI BİYOSİDAL ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLAR ve GÜVENLİĞİ      

 

ÖZET

 

M.Ö. 18. yüzyılda Hammurabi Kanunları ile başlayan tüketicinin korunması kavramı günümüzde Koronavirüs salgını riski ile ürün güvenliği konusundan ayrı değerlendirilememektedir.  Kimya alanı hem üretimde hem de tüketimde önemli olmuştur. Özellikle insan ve çevre sağlığını yakından ilgilendiren biyosidal antiseptikler ve yüzey dezenfektanlarının üretim süreci, piyasa denetimi, araştırmacıların daha güçlü ama sağlıklı ürün bulma deneyimi ve tüm bunları kullanan tüketicilerin bilinçlenmesi, karşımıza zorunluluk olarak çıkmaktadır. Kimya alanı çok geniştir. Bu bilimsel araştırmanın içeriğini, antiseptiklerde en çok kullanılan alkol ve iyot çeşitleri ve dezenfektanlarda en çok kullanılan klor bileşikleri ve tüm bunların güvenli kullanımı oluşturmaktadır. Antiseptik canlı dokular için kullanılan kimyasalları nitelerken dezenfektan cansız madde ve yüzeyler için kullanılan kimyasalları nitelemektedir.

 

shield.png
Araştırma - Rapor

Yüksek Frekanslı Morötesi (UV-C Ultraviyole) Işınların Virüslere Karşı Kullanımında

 

Bilimsel Araştırmalar ve Dünyadaki Örnek Kullanımları Hakkında Rapor

Yapraklar
Derleme Makale

KENEVİRDE KULLANILAN PESTİSİTLER VE BİYOTEKNOLOJİK SELEKSİYON VE MELEZLEME ÇALIŞMALARI

ÖZET

 

Kenevir, Cannabaceae familyasında yer alan, tek yıllık, otsu ve çok yönlü kullanım potansiyeli olan bir endüstri bitkisidir. Tarihin en eski endüstriyel bitkilerinden biri olan kenevir, ilaç, gıda, kâğıt, biyoyakıt, tekstil, kozmetik, inşaat ve otomotiv sektörüne kadar oldukça geniş yelpazede kullanım alanına sahiptir. Ancak kenevir üretim ve tüketim pazarının uzun yıllardır yasaklı olması nedeniyle bu türün zararlılar ve hastalıklar karşısındaki durumu hakkında yapılmış kapsamlı çalışmalar eksiktir. Son yıllarda kontrollü serbestîye sonrası uygun pestisit ve biyoteknolojik yöntem kullanımı öne çıkmaktadır. Bu derleme makalede, kenevir bitkisindeki böcek ve mikroorganizma (MO) kovucu özellikleri, bitki üzerindeki tarım zararlıları, ağır metal tutulumu, bitkiye has patojen canlılara ve hastalıklarına ve bunların insan sağlığındaki bazı etkilerine değinilmektedir.  

_20211128_115909.JPG
Derleme Makale

TARIM MODELLERİ ve EKOLOJİK EKONOMİ

ÖZET

 

Tüketiciye bol, hemen ve her mevsim büyüyen çeşitli ürünler sunulurken sadece uluslararası bazı şirketlerin kârını düşünerek endüstriyel tarım modelleri ve onların yan ürünü olacak birçok riskli kimyasal gübre, pestisit ve hormonlar üretilmektedir. Az bir zümre zengin olurken, ki onlar kurdukları endüstriyel tarım ürünleriyle değil organik gıdalarla beslenir, toprakta çok çalışan ama çiftçiler besin değeri düşük, hormonlu ürünleri neredeyse karın tokluğuna üretmeye başlamıştır. Ürettiğinden çok tüketen tüketiciler de her şeyi satın almaya çalışırken borçlanmakta ekonomi dişlileri arasında sıkışmaktadır. Nihayet iklim de değişmekte, insanlığa hesap sorar gibi afet boyutunda doğa sorunları yaratmaktadır. Artık eskiye, sürdürülebilir tarım modelleriyle ve katılımcı, adil paylaşımcı döngüsel ekonomik modellere doğru geri dönülmektedir.

DEVAMI web sitesinde ( tıklayınız)

Iklim-Degisikligi.png
Derleme Makale

İKLİM KRİZİNDE ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR ve YEŞİL ENERJİLER

ÖZET

 

İklim değişikliği son yüzyılın en önemli sorunlarından birisidir. Ancak son yıllarda artık “iklim krizi” olarak ifade edilmektedir. Çünkü küresel ısınmayla ve diğer meteorolojik anormalliklerle beraber su kuraklığı ve gıda kıtlık riski artmakta, bu da ekoloji ve ekonomiyi yıkıcı bir şekilde etkilemektedir. Küresel ısınmanın ana nedenlerinin çok büyük oranda insan kaynaklı olduğu bilim otoriteleri tarafından da kabul edilmektedir. Sanayi devriminden sonra artan endüstriyel kimyasal atıklar ve sera gazları, nüfusun da artmasıyla her geçen gün dünyayı bir seraya döndürmektedir. Kömür, benzin, doğalgaz gibi fosil yakıtlardan elde edilen enerji, sera gazlarından karbondioksit gazının atmosferde artmasına neden olmaktadır. Organik atıklardan ve hayvanlardan atmosfere salınan metan gazı da sera etkisinde çok etkilidir.  Karbon ayak izini en aza indirmek için yenilenebilir temiz enerji kaynakları, yani yeşil enerji artık bir zorunluluk olmuştur. Bu derleme makalede iklim krizine neden olan etmenler, konuyla ilgili uluslararası antlaşmalar ve soruna doğal çözüm olan yeşil enerji kaynaklarının Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki durumu değerlendirilmiştir.

DEVAMI web sitesinde ( tıklayınız)

Buğday hasatı
Derleme Makale

Tarım Kimyasallarının Sağlığa ve Ekolojiye Olası Zararları ve

Sürdürülebilir Tarım Modelleri

 

ÖZET

 

Avcı-toplayıcılıktan tarım toplumuna geçiş yaklaşık on bin yıl önce Mezopotamya’da görülmeye başlanmıştır. Bu tarihlerde Orta ve Güney Amerika, Güney ve Güneydoğu Asya’da da tarım toplumuna geçildiğine dair veriler vardır. İnsan elindeki tohumu bilinçli olarak toprağa dikmiş ve yaşam döngüsünü toprağa uyumlamıştır. Tarımsal üretim başlangıçları, M.Ö 5000 yıllarında Sümerler tarafından yapılmıştır. Fırat ve Dicle nehirlerinin düzensiz akışını önlemek için su kanalları ve setler inşa edilmiş, bazı hayvanlar evcilleştirilmiş, toprağı işleme öğrenilmiş ve üretim fazlası oluşturulduktan sonra ilk kent devletleri kurulmuştur. Mezopotamya’dan sonra Anadolu’da Hititler ortaya çıkmıştır. Medeniyetin beşiği bu topraklarda tarım toplumuna geçişle beraber toprak sahipliğine göre toplumsal sınıflar ortaya çıkmış, üretim ve ticareti düzene koymak için de yasal ve ekonomik ilk kurallar şekillenmiştir.

DEVAMI web sitesinde ( tıklayınız)

  • X
  • Facebook Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge
  • LinkedIn Sosyal Simge
  • YouTube Sosyal Simge
bottom of page