top of page
İÇİNDEKİLER
dezenfektanlar kapak ÖN dar.jpg

I. Bölüm TANIMLAR 

 

1. Bilimsel Terimler

2. Mikroorganizmalar

a. Mikroorganizmaların Yararları ve Zararları

b. Mikroorganizma Çeşitleri

 

II. Bölüm KİMYASAL DEZENFEKSİYON 

 

1. Kimyasal Tehlikeler

    Kimyasallar Hakkında Genel Uyarılar 2.Dezenfektanların Sınıflandırılması

   A. Kimyasal Yapılarına Göre

   B. Etki Düzeylerine Göre

        Düşük Düzey Dezenfektanlar

        Orta Düzey Dezenfektanlar

        Yüksek Düzey Dezenfektanlar

        Kimyasal Sterilanlar

3. Dezenfektanların Özellikleri

    A. Dezenfektanları Etkileyen Etmenler

    B. İdeal Dezenfektan Kriterleri

    C. Dezenfektanların Etki Mekanizmaları

    D. Dezenfektan Etkinlik Testleri

4. Mikroorganizma Dezenfektan İlişkisi

    A. Mikroorganizma Duyarlılığı

    B. Mikroorganizmaların Dezenfektan Direnci

    C. Biyofilm ve Saptama Yöntemleri

    D. Dezenfektanların Ekolojiye Etkisi

5. Dezenfektan Çeşitleri

    Ağır Metaller

    Aldehitler

    Alkaliler

    Alkilleyiciler

    Alkoller

    Asitler

    Bor ve Bileşikleri

    Fenoller

    İyot ve Bileşikleri

    Klor ve Bileşikleri

    Oksitleyiciler

    Surfektanlar (Deterjanlar)

    Diğer Kimyasal Arındırıcılar

6. Dezenfektanların Kullanım Alanları

    A. Antisepsi

         A. Sabunla El Yıkama

         B. Genel El Yıkama Tekniği

         C. Hijyenik El Yıkama Tekniği

         D. Antiseptikler

     B. Dezenfeksiyon

          A. Su Dezenfeksiyonu

          B. Ev-Ofis Yüzey Dezenfeksiyonu

          C. Laboratuvar Dezenfeksiyonu

          D. Hastane Yüzey Dezenfeksiyonu

          E. Hastane Alet Dezenfeksiyonu

              Kritik Olmayan Aletler

              Yarı Kritik Aletler

              Kritik Aletler

      C. Sterilizasyon

           A. Sterilizasyona Hazırlık

           B. Sterilizasyon Sonrası Muhafaza

           C. Sterilizasyon Kontrolü

 

III. Bölüm FİZİKSEL STERİLİZASYON 

     A. Isı

         A. Kuru Isı Sterilizasyonu

         B. Nemli Isı Sterilizasyonu

     B. Işın

         A. İyonize Işınlar

        B. İyonize Olmayan Işınlar

        C. Süzme

        D. Plazma

                                            

IV. Bölüm TEMİZLİK TEKNOLOJİSİ 

 

     A. Teknoloji ve Ekoloji

     B. Nanoteknoloji ve Metaller

 

Kaynakça 

İÇİNDEKİLER
_20200807_210225.JPG

I. Bölüm İLK ÇAĞ-ORTA ÇAĞ’DA SİMYA ve BARUT 

 

Chang’an’da Korkutan Fişekler

Ötüken’de Ok Demetleri 

Luo’yang’da Kara Tozun Lekesi

Bağdat’ta Simyanın Asitleri 

Kudüs’te Kılıçların Dini 

İstanbul’da Topların İsi

Lizbon’un Haçlı Gemileri 

 

II. Bölüm YENİ ÇAĞ’DA LABORATUVAR ve BOMBA 

 

Basel’de Aydınlanmanın Sesi  

Torino’da Şeytan İksiri

St. Petersburg’ta Para ve Bilim İkilemi 

Paris’te Devrim Zaferi 

Stockholm’de Barış Ödülleri  

 

III. Bölüm I. DÜNYA SAVAŞI, KİMYASAL SAVAŞ 

 

Berlin’de Mahşerin Dört Atlısı 

Bolimow’da Savaşın Gözyaşları 

Wroclaw’da Kimyasal Savaşın Babası 

Ypres’te Toplu Ölümlerin Anısı 

Lyon’da Ölümcül Gazın Tadı 

Boston, Harvard’da Üniversite Projesi 

Cleveland’de Kimyasal Gaz Maskesi 

                                            

IV. Bölüm II. DÜNYA SAVAŞI, NÜKLEER SAVAŞ 

 

Braunschweig’te Sinir Ajanlarının Babası 

Heidelberg’te Bilim Kuramları 

Linz’de Ölüm Aracı 

Krakow’da Toplama Kampları 

Varşova’dan Kaçan Bilim Aşığı 

Telemark’ta Büyük Silah Hazırlığı 

Kaliforniya’nın Gizli Laboratuvarı 

Sarow’un Görünmez Ruhları 

Hiroşima-Nagazaki:,  İnsanlığın Kaybettiği Yer

Ölmek ve Kendine Doğmak 

 

Kaynakça 

bottom of page