top of page

KUANTUM
KİMYASI ve FELSEFESİ

Kuantum, fizikte mikroskobik ötesi ölçekteki parçacıkların davranışını inceleyen bir alanı ifade eder. Kuantum mekaniği, bu alanda kullanılan bir teoridir. Kuantum dünyası, geleneksel fizik kanunlarından farklı bir şekilde işler ve bir dizi özellik içerir.

Kuantum fiziği ve kimyası bilim dünyasında da hala tartışılmaktadır çünkü şimdiki bilime bazı durumlarda taban tabana zıttır. Ama şimdinin ve geleceğin bilimidir. Ayrıca felsefi ve spiritüel anlamda çeşitli şekillerde de yorumlanır. Çünkü yaşam bilim ruh herşey bir bütününü farklı yüzleridir.

  • X
  • Facebook Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge
  • LinkedIn Sosyal Simge
  • YouTube Sosyal Simge
bottom of page