top of page
BEDEN TERAPİLERİ
IMG_20190421_212553_450kkkkkkkkkkkkkk.jpg
masaj
Klasik Masaj

 

Masaj, insanlık tarihi kadar eskidir. Antik Çin, Hindistan, Mısır ve Yunan el yazmalarında masajın hastalıkları önlemek ve hastalıkları iyileştirmek için kullanıldığı yazmaktadır. Tıbbın babası sayılan Hipokrat, masaj ve egzersizden bahsetmiş ve sağlık alanında çalışan tüm bireylerin masaj tekniklerinden haberdar olması gerektiğini belirtmiştir. Klasik masaj 1800'lü yılların ortasında ABD'de tekrar popüler olmuştur. Ardından bir İsveçli olan Per Henrik Ling ‘in (1776-1839) etkisiyle Avrupa'da da masaja rağbet artmış ve İsveç masaj sistemi Avrupa çapında yayılmıştır. “Technik Der Massage” adlı kitap ise 1900 yılında Albert Hoffa tarafından yayımlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında, masaj, zihinsel hasarların ve sinir hastalıklarının sağaltımında yaygın olarak kullanılmıştır. 1996 yılındaki Atlanta Yaz Olimpiyatları'nda, masaj ilk kez medikal anlamda kabul görmüştür.

Deri, derialtı dokusu, kaslar, iç organlar, dolaşım ve lenf sistemlerinin çeşitli manipülasyonlarla tekrar etkin bir biçimde çalışması sağlanarak, hem fiziksel hem de zihinsel yenilenme sağlayan doğal bir sağaltım yöntemidir.  Periferden merkeze, yani kalbe gidiş istikametinde doğal bitkisel masaj yağları ile deriye uygulanan bir masajdır. Tarihi gelişimi insanlığın ortaya çıkmasına dayansa da geleneksel uygulamaları başta Hindistan ve Çin’de, modern teknik kazanması ise Almanya ve İsveç’te olmuştur. Hafif yapılan şekline “Dinlendirici Masaj” ( Relax ), Daha baskılı yapılan şekline “Derin Bağ Doku” ( Deep Tissue ) ya da İsveç Masajı ( Swedish ) denir.  Kronik ağrılar, kas gerginlikleri, hareket kabiliyetinde kısıtlanmalar, fibromiyalji gibi durumlarda, anatomik ve fizyolojik esaslara dayalı olarak derinde yer alan kas ve dokulara düşük tempo ile derin baskılar uygulayarak yapılan masaj türüdür. Derin baskılar ilkin biraz ağrı verse de seansların düzenli olması ile halk arasında kulunç denen bağ doku sertleşmesi olan fibrozların açılması ve kireçlenme olarak bilinen eklem ligamentlerinin sertleşmesi olan osteoartrit rahatsızlığının azalması sağlanır. Genelde gerginliklerin en çok görüldüğü yerler olan vertabralis ( omurga ) ve scupularis ( kürek kemiği ) bölgelerine lokal baskılar sık uygulanır. Günümüzde ise sağlığa olan ilgi ile doğal terapilerin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. İş yaşamının stresini atmak, modern tıbbın yardımcısı olmak, şifalı bitki yağlarının vücuda alınmasını sağlamak, spor yapanların formunu korumak, tatilini SPA’larda geçiren turistlerin fiziksel ve zihinsel dinlenmesini sağlamak ve belki de en önemlisi hastalıklara karşı vücut direncini arttırmak için Wellness ( Esenlik ) kültürünün önemli bir unsuru olmuştur.

Upper Back Massage
Medikal Masaj

 

Doktorların hastalarına önermesi ile yapılır. Özellikle felçli hastaların yatak yarası oluşmaması için ve kırıkların iyileşmesi sonucu ilgili yerdeki kasın zayıf düşmesi sonucu petrisaj manipülasyonu ağırlıklı masaj türüdür. Kronik ağrılar, kas gerginlikleri, hareket kabiliyetinde kısıtlanmalar, fibromiyalji gibi durumlarda, önerilir. Lenf Drenaj’da ise, lenflerdeki ak kan dolaşımı arttırılarak özellikle ayak ve bacaklardaki ödemin indirilmesi, atık maddelerin toplanıp atılması ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi hedeflenir. 

 

Düzenli alınan Masaj’ın genel faydaları ;

 

 • Fibromiyalji  etkilerini azaltır.

 • Fibrositlerin ( Kulunç ) çözülmesine yardım eder.

 • Kırık ve incinme sonrası kas zayıflıklarında güçlenme sağlar.

 • Felçli hastaların yatak yarası olmaması için faydalıdır.

 • Yara ve ameliyat izlerini ( scar ) gevşetir.

 • Akciğerlerdeki mukusu çözer, doğal nefese yardımcı olur.

 • Derinin esnekliğini ve yumuşaklığını arttırarak genç kalmaya yardım eder.

 • Kanın sulanmasına yardımcı olarak felç riskini azaltır.

 • Kas ve bağ dokusu ağrılarında rahatlama sağlar.

 • Kas kramp ve spazmlarını önler ve çözülmesine yardım eder.

 • Kemikleri besler ve güçlendirir. Eklemlerdeki kireçlenmeleri önler, çözülmesine yardım eder.

 • Bağırsakların normal çalışmasına yardımcı olur. Kabızlık ve gazı önler, giderilmesine yardımcıdır.

 • Kan dolaşımı hızlandırır. Damarları açar. Kalbi dinlendirir.

 • Lenf dolaşımını hızlandırır. Ödemi önler ve giderilmesine yardımcıdır.

 • Bağışıklık sistemini ( İmmün ) güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlanmasına yardımcıdır.

 • Bedende birikmiş zararlı atık maddelerin uzaklaştırılmasında ( detoks ) yardımcıdır.

 • Stres ve çok çalışmayla meydana gelen fiziksel ve zihinsel gerginlikleri azaltır.

 • Yorgunluk, uykusuzluk gibi fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıkların azaltılmasına yardımcı olur.

 • Vücut sistemleri ( sinir-hormon-dolaşım-sindirim-boşaltım ) üzerinde uyum sağlar

 • Stresi azaltır ve dinginlik - derin sakinlik sağlar. Huzur verir.

 • Kişinin daha sakin ve akıllıca düşünmesine yardımcı olur.

Spor Masajı

 

Yaralanmaları önlemeyi, sporda kaslarda biriken laktik asidi göndermeyi, atletik faaliyetler için vücudu hazır hale getirmeyi ve en iyi durumda tutmayı sağlamak ve sporcuları antrenmanın yorgunluğu ve yaralanmalardan kurtarmaya yardımcı olmak için kullanılır.

Spor masajının üç temel biçimi mevcuttur: aktivite öncesi masaj, aktivite sonrası masaj ve bakım masajı. Spor masajının her türü farklı masaj tekniklerini kullanır. Öfrelaj, avuçlar ya da baş parmaklarla uygulanabilen hafif bir vurma şeklidir. Basınç ve hız kasa ve istenilen etkiye göre değişir. Öfleraj kasa kan akışını artırır. Petrisaj, iki elin de kası tutup sıkıştırmasına dayanan iki elle yapılan bir yoğurma türüdür. Bu teknik gerilmiş kas demetlerini gevşetir. Kasa yapılan vuruşlar ve darbeler olan perküsif vuruşlar çoğunlukla küçük parmaklarla uygulanır. Kaslara biçim vermek için yapılır. Kupalama terapisi ellerin kupa şekline getirilip kaslara vurulmasını içerir. Deriyi uyarır ve kasların uyuşmasına yardım ederek büzülmelerini sağlar.

_20190610_181631.JPG
Masaj Teknikleri

 

EFLÖRAJ :

Sözcük anlamı sıvazlamadır. Masajın en temel manipülasyonudur. El ile yapılan hafif ve kayıcı  hareketler olarak bilinen eflöraj, masajın ilk ve son manipülasyonudur. Bütün masajlara eflöraj ile başlanır ve eflöraj ile bitirilir. Eflöraj parmaklarla tek elle, çift elle ve ellerin dorsal kısımlarıyla yapılabilir. Manipülasyonlar kasların deri üzerine iz düşümlerinin oluşturduğu alana ve liflerin gidiş yönünde yapılmalıdır. Bu hareketler kasın kalbe en uzak yapışma yerinden daha yakın yapışma yerine doğru sürdürülür. Isıtıcı etki gösterir. Ter bezlerini çalıştırır. Toksinlerin ter yoluyla atılmasına yardımcı olur. Dolaşımın artması ile derinin beslenmesi daha düzenli hale gelir. Kırık çıkıklarda organın alçıda kalması, bandajlanması veya askıya alınması kan dolaşımını aksatacağından bu gibi travma hallerinde eflörajın büyük yararı vardır.

 

FRİKSİYON :

Sürme, sürtme ve ovma anlamına gelir. Baş parmak,parmaklar ve el ayası ile yapılan, küçük alanlı dairesel kaydırma ve bastırma hareketleridir. Bu hareketlerin esası derin masaj maniplasyonlarıdır. Deri altındaki kas ve dokulara hitap eden kayıcı ve tazyik manevralarıdır. Friksiyonun etkisi deri altındaki kas ve dokularadır. Etkisi direktir. 

 

PRESYON:

Sözcük anlamı baskılamadır.  El ayası ve baş parmak ile yapılan sert ve kayıcı basınç hareketleri olarak bilinir. Bu manevralar derindeki kaslara, kas tendonlarına ve eklem ligamentlerine uygulanır. Ayrıca presyon hareketleri madde alış verişini arttırır

PETRİSAJ:

Sözcük anlamı yoğurmadır. Kaslara en etkili maniplasyon petrisajdır. Sıkıştırma ve ezme şeklindeki yoğurma hareketleridir. Petrisaj parmaklarla tek elle ve eller yan yana gelecek şekilde iki elle uygulanır. Petrisaj maniplasyonunun esas tesiri kasa olmakla beraber deri altındaki dokulara da etki yapar. Kılcal damarlardaki kan birikintilerini büyük damarlara doğru akışını hızlandırır ve kılcallardaki basınç azalır. Basınç ve onun kasa yaptığı gevşeme ile kanın kasa doğru akımı hızlandırılarak buraların beslenmesi sağlanır. Kaslarda meydana gelen spazm ve krampların çözülmesinde etkilirdir.

PERKÜSYON:

Sözcük anlamı vurma,çarpma ve baltalamadır. Bu manevra diğer manevralarda olduğu gibi elin deri üzerinde yapışık konması şeklinde değil, darbeler şeklinde ritmik vurma hareketleridir.Masaj yapan kişi masaj bölgesinde ortalama beşer santimetre ara ile parmakla,parmak uçları, elin içi ile veya hafif sıkılmış yumrukla yapacağı seri vuruşlardır .Bu hareketler masaj yapan kişiyi yorar. Eller yorulduğu anda dinlendirilmelidir.Bu manevralar adale gruplarını uyararak kan dolaşımının hızlanmasına neden olur.Kaslar uyarılmasının yanı sıra ısıtılmış da olur.Kasların kan sirkülâsyonunu arttırır beslenmeyi çoğaltır.Kasları kuvvetlendirir.Sinirleri uyarır.

VİBRASYON:

Sözcük anlamı titretme demektir. Genellikle elle kavranamayan geniş ve düz kas gruplarına uygulanır. Masaj yapılacak bölgelerin genişliğine göre bir veya daha fazla parmak ucu,el ayası veya açık elle ağrı yapmayacak şekilde titreşimler verilir.

 

YUVARLAMA:

Üst kol ve bacak bölgesinde avuç içleri ile kasları kemik üzerinde yuvarlama (Sallama) hareketidir.

 

"KLASİK MASAJ" eğitimleri için iletişime geçebilirsiniz.

IMG_20171102_175841_3.jpg
shiatsu-olivos-zona-norte-buenos-aires-argentina-affirmia-2015-4.jpg
Thai Masajı

 

2.500 yıldan fazla geçmişi olan Thai masajının temelini, Hint yogası ve Çin’in geleneksel tıbbına dâhil olan akupunktur orijinli akubası masajı oluşturmaktadır. Giyinik olarak yarı sert bir zeminde yağsız olarak yapılır. Thai masajı, benzer olan Shiatsu masajı gibi huzur, dinginlik, farkındalık, arınmışlık, yenilenme, derin dinlenme, güç kazancı, tazelenme, şefkat ve sevgi üzerine kurulmuştur.

 

Günümüzde fizyoterapistler tarafından uygulanan birçok manipülasyon Thai masajı kaynaklıdır. Sonradan oluşmuş birçok fiziksel hastalığın, eklem ve kas problemlerinin giderilmesinde çok etkili bir masaj türüdür. Geleneksel Thai masajı yaklaşık 3 saat sürer ve seans sonunda hasta kendini yenilenmiş ve dinç hisseder. Thai masajı, hem terapist hem de masaj alan için sakinlik, huzur, dinginlik, farkındalık, arınmışlık, yenilenme, rahatlama, derin dinlenme, güç kazancı, tazelenme, şefkat, sevgi ve saygı almak üzerine kurulmuştur.

 

Bu fiziksel - zihinsel rahatlama ve sağaltım / şifa yöntemi, tüm holistik yöntemlerde olduğu gibi enerji bedenimizle de yakından ilgilidir. Geleneksel doğu sağlık sistemi, tüm rahatsızlıkların kök nedeninde zihinsel ve bioenerjisel blokajların ( tıkanıklık ) olduğunu varsayar ve bütünsel olarak ( Beden – Zihin – Enerji - Ruh ) doğal akışın tekrar sağlanması için doğal ve yan etkisiz teknik ve yöntemler uygular.

 

Düzenli alınan Thai Masajının bütünsel ( beden, zihin, enerji ve ruhsal ) faydaları ;

 

 • Yoga asanalarında kişinin kendi kendine yapmakta zorlandığı bir çok hareket, Thai masajı uzmanı tarafından kişiye yaptırılmış olur.

 • Güncel hayatta sıkça kullanılmayan zayıf kasları harekete geçirir ve canlanma sağlar.

 • Yorulmuş kaslardaki gerginlikleri giderir ve genel bir rahatlama sağlar.

 • Esnetme ve gerdirme hareketleriyle, eklemleri ve omurgayı esnetir.

 • Sırttaki ve baştaki ağrıları azaltır.

 • Lenf dolaşımını hızlandırır, detoks etkisi yapar.

 • Kan dolaşımı hızlandırır ve kalbi dinlendirir.

 • Bağırsakların normal çalışmasına yardımcı olur.

 • Stresle meydana gelen gerginlikleri azaltır.

 • Bağışıklık sistemini güçlendirerek kişiyi hastalıklara karşı korunmasına yardımcı olur.

 • Bedenin biyoenerji dengesini dengeler.

 • Meridyenlerin ( bioenerji kanalları ) akıcı olmasına yardımcı olur.

"THAİ MASAJI" eğitimleri için iletişime geçebilirsiniz.

shiatsu_new.jpg
Shiatsu

 

Japonca’da parmak bası anlamına gelen shiatsu hem dinlendirici hem de canlılık veren geleneksel Japon masajıdır. Temeli binlerce yıllık antik Çin sağaltım yöntemi Akupunktur’dan etkilenmiştir. Vücuttaki bioenerji kanalları olan meridyenler boyunca baş parmak ve el ayası baskılar, esnetme teknikleri ve yumuşak salınımlar şeklinde giyinik olarak yer minderinde uygulanır.

 

Shiatsu, vücutta bulunan bu zıt enerjileri harekete geçirerek tekrar doğal haline gelmesine yardımcı olur. Shiatsu masaj terapide; bedenin kendi kendini iyileştirme yetisini harekete geçirmek ve bozulan enerji dengesini onarmak amaçlanır.

 

Evren ve doğadaki tüm canlılar Yin ve Yang adı verilen aynı bir pilin eksi (-) ve artı (+) kutbu gibi zıt enerjilerin uyumlu bir dengesi içindedirler. Uzakdoğu ve özellikle Geleneksel Çin öğretisinde, evrendeki diyalektik kutupluluğu gösteren karşıt çift, yin & yang’dır.

 

Bu fiziksel - zihinsel rahatlama ve şifa yöntemi, tüm holistik yöntemlerde olduğu gibi enerji bedenimizle de yakından ilgilidir. Geleneksel doğu sağlık sistemi, tüm rahatsızlıkların kök nedeninde zihinsel ve bioenerjisel blokajların ( tıkanıklık ) olduğunu varsayar ve bütünsel olarak ( Beden – Zihin – Enerji - Ruh ) doğal akışın tekrar sağlanması için doğal ve yan etkisiz teknik ve yöntemler uygular.

 

Düzenli alınan Shiatsu’nun bütünsel ( fiziksel – zihinsel – enerjisel – ruhsal ) faydaları ;

 

 • Stresle meydana gelen gerginlikleri azaltır.

 • Bağışıklık sistemini güçlendirerek kişiyi hastalıklara karşı korunmasına yardımcı olur.

 • Güncel hayatta sıkça kullanılmayan zayıf kasları harekete geçirir.

 • Yorulmuş kaslardaki gerginlikleri giderir.

 • Genel bir rahatlama sağlar.

 • Esnetme ve sallanma hareketleriyle eklemleri, omurgayı esnetir.

 • Sırttaki ve baştaki ağrıları azaltır.

 • Lenf dolaşımını hızlandırır, detoks etkisi yapar.

 • Kan dolaşımı hızlandırır ve kalbi dinlendirir.

 • Bağırsakların normal çalışmasına yardımcı olur.

 • Akupunktur noktalarına parmak basıyla bedenin bioenerji dengesi sağlanır.

 • Meridyenlerin ( bioenerji kanalları ) akıcı olmasına yardımcı olur.

"SHİATSU JAPON MASAJI" eğitimleri için iletişime geçebilirsiniz.

19657050_10211731219429526_6234655749201148263_n.jpg
Ayurvedik Masaj

 

Kökeni “ yaşam bilimi ” anlamına gelen geleneksel Hint tıbbı Ayurveda’ya dayanır. Hindistan’da bir alternatif tıp türü olan Ayurvedik Tıpta bu masaj çeşidi bir anlamda tedavi amaçlı uygulanır. Çünkü Ayurveda Masajı, diğer klasik masaj türleri gibi yalnızca beden kasları ve eklemleri üzerinde uygulanan bir masaj türü değildir. Kullanılan aromatik yağlar da rastgele seçilen yağlar değildir. Ayrıca doğal toz, kil ve besin öğeleri de kullanılır. Ayuvera Masajını uygularken ilk önce bu masajın kişiye ne amaçla uygulanacağı saptanır. Çeşitli sebeplerle uygulanan bu masajın gerekçelerinden birkaçını şöyle sıralayabiliriz.

 • Bazı hastalıkların tedavisi, Hindistan’da Ayurvedik tıp hekimleri gözetiminde

 • Vücuttan toksinleri atmak, Detoks

 • Rahatlama amacıyla yapılan masaj

 • Güzellik ve cilt bakımı amacıyla yapılan masaj

 

Çok çeşitli Ayurvedik Masaj uygulamaları vardır. Bunlardan bazıları;

Abhyanga : Bu masaj altı farklı şekilde yapılmaktadır. Kişi bu masajı yaptırırken bu masaj için tasarlanmış özel bir tahta masaya yatırılır ve iki kişi tarafından yaklaşık bir saat bu masajın teknikleri uygulanır. Bu masajın etkisi masajı yapan kişinin uyguladığı basınca ve seçilen özel aromatik yağların türü ve kalitesiyle orantılıdır.

Pissi Çilli :  Masajı uygularken bu masaja özel sıcak yağlar kullanılır. Bu masaj türünü genellikle eklemlerinde sorun yaşayan kişilere uygularlar.

Svedana : Bu masaj sonunda kişideki kan dolaşımı düzenlenir, terleme artar ve hücreler daha açık hale gelir. Bu masaj özellikle larenjit, arterit ve farenjit hastalılarının tedavisinde uygulanır.

Punda Sveda : Bu masaj diğer masaj türlerine göre biraz daha farklı bir uygulama şekline sahiptir. Bu masajı uygularken şifalı bitkiler ve kaynatılmış pirinç kullanılır. Masaj seansı iki ya da dört kişi tarafından yapılır.

Çampisaj Baş Masajı

Kökeni “ yaşam bilimi ” anlamına gelen geleneksel Hint tıbbı Ayurveda’ya dayanır. Sadece saç derisi, saçlar ve başı kapsayabileceği gibi daha etkin olması için omuzlar, sırt, boyun ve yüze de yayılabilir. Oturularak yapılan ve aromatik yağlarla uygulanan geleneksel bir masaj türü olmasına karşın istenildiğinde yağsız ve elbiseler üzerinden de uygulanabilir. Saç derisi ve kasları rahatlatarak kan dolaşımını hızlandırmak, bu sayede hücre ve dokuların beslenmesi, bedenin toksinlerden arınması esas alınır. Çampisaj baş masajı, kısa süreli yapılsa bile sıkışıp kalmış duygusal sorunlardan arındırarak zihni dinlendirir ve böylece dinlenmiş bedenin kendi kendini iyileştirme gücünü ortaya çıkarır.

Aromaterapi

Bitkilerden elde edilen öz yağlar çok yoğun, aromatik kokulu, aktif ve kimyasal yapısı çok zengin uçucu sıvılardır. Bitkisel yağlar elde edildikleri bitki gruplarına bağlı olarak yatıştırıcı veya uyarıcı, ağrı giderici, kas gevşetici, toksik atıcı, nefes açıcı, sinir sistemini dengeleyici, depresyon ve uykusuzluk giderici, hafızayı güçlendirici, hücre yenileyici antiseptik ve antiviral etkilere sahiptir.

 

Bitkisel ilaçların çoğunun içeriğindeki aktif maddelerin, diğer kimyasal ilaçlar gibi nelere iyi geldiği bellidir. Kullanılan bitkisel yağların da aktif içeriği ve nelere iyi geldiği bilindiğinden dolayı aromaterapide kullanılan bitkisel yağlar ile bitkisel ilaçların aralarında çok temel fark yoktur. Aromaterapide doğal yağlar deriden emilmekte ve solunum yoluyla vücuda nüfuz etmektedir. Aromaterapi’nin, bebeklere, hamilelere ve alerjik bünyeye sahip insanlara uygulanmaması gerekir. Masajdan önce sadece bilek içine sürülen bir miktar yağ ile kişide hassasiyet olup olmadığı anlaşılabilir. Yaygın olarak kullanılan yöntemler ise;

 

Masaj: Aromaterapi yöntemlerinden en yaygın olanı masajdır. Masajda kullanılacak yağ karışımı kişinin bedensel yapısına ve ihtiyacına göre hazırlanır. Hazırlanan yağ masaj teknikleriyle vücuda uygulanır. Aromatik yağlar sadece klasik masajla değil, refleksoloji, spor masajı, taş terapi ve ayurveda masajı gibi farklı tekniklerin kullanıldığı birçok masajla birlikte amaç ve ihtiyaç doğrultusunda kullanılabilir.

 

Kompres: İhtiyaca göre soğuk veya sıcak uygulanabilir. Suyun içine istenilen yağlardan birkaç damla karıştırılarak bez veya pamuk gibi materyallerle vücudun istenilen bölgesine 5–10 dakika süreli tekrarlarla kompres yapılır.

 

Buğu (inhalasyon): Sıcak su dolu kabın içine istenilen aromatik yağlardan 3–4 damla uçucu yağ damlatılır. Başın üzeri bir havlu ile kapatılır ve gözler kapalı bir şekilde birkaç dakika derin nefes alınarak uygulanır. Bu uygulama ihtiyaç doğrultusunda birkaç kez tekrar edilebilir.

 

Mekânın kokulandırılması: Ev, iş yeri ve çalışma ortamlarının iyi kokması için hoş kokulu aromatik yağ/yağlardan birkaç damla tercih edilir. Bunun için aromaterapi kaseleri, su kabı, ş ve çeşitli lambalar kullanılır.

 

Banyo: Günümüzde aromatik yağların kullanımına dayanan aromaterapi aynı zamanda cilt bakımı ve güzellik amaçlı, banyo- duş ve Spa uygulamalarında kullanılmaktadır.

 AROMATERAPİ MASAJI" seminer ve eğitimleri için iletişime geçebilirsiniz. 

Refleksoloji

 

Refleksoloji, el ve ayaklarımızda bedenin tüm bölgelerine, organlarına ve sistemlerine karşılık gelen refleks noktaları olduğu ve bu noktaların, bedenimizin anatomik aynası olduğu prensibine dayanan, masajdan öte tamamlayıcı tıp alanında yaygın bir şekilde uygulanan bir yöntemdir. Refleksoloji, sadece el ve ayaklara; parmak, avuç içi veya özel tahta / kemik aracıyla belli özel tekniklerle, hafif yağ ya da yağsız uygulanır.

 

Refleksoloji masajı terapisi sırasında ya da takip eden uygulamalarda, kişi değişik geri bildirimler verebilir.  Bunlar; ilgili organın bulunduğu ayak noktasında hassasiyet, ağrı, karıncalanma, üşüme, sıcak basması, sık tuvalete çıkma ya da bir neden yokken gülme, ağlama, iç sıkıntısı, neşelenme vb. olabilir. Bir rahatsızlık varsa öncelikle biraz artış da olabilir. Ancak bunlar bedenin iyileşme mekanizma sürecine girildiğinin bir belirtisidir.

 

Refleksolojinin tam olarak tarihi kökeni bilinemese de ilk uygulama yeri olarak geleneksel tıbbın merkezlerinden olan antik Eski Mısır olarak kabul edilir. Yazılı ve görsel kaynaklara göre yaklaşık on iki bin yıllık bir geçmişi vardır. Doğu’da geleneksel olarak hep varlığını sürdüren bu holistik ( bütünsel ) çalışma, modern tıbbın merkezi olan Batı’ya, 19. yüzyılda Dr. William H. Fitzgerald tarafından ortaya çıkarılan Zone Therapy ile taşınmıştır.

 

Şuan başta ABD, Kanada, Avustralya, Avrupa ve alternatif tıbbın hala etkin olduğu Hindistan ve Çin gibi ülkelerde tamamlayıcı terapi yöntemi olarak birçok sağlık alanında kullanılmaktadır. Ülkemizde de rehabilitasyon merkezlerinde kullanılmaktadır ve Sağlık Bakanlığının hazırladığı yeni yasa ile doktor kontrolünde klinik ve hastanelerde yasalaşmıştır.

 

 

    Düzenli alınan Refleksoloji’nin Bütünsel ( fiziksel – zihinsel – enerjisel - ruhsal ) faydaları ;

 

 • Rahatlatır, stresi azaltır ve derin sakinlik sağlar.

 • Vücudun kendi doğal ağrı kesici hormonu endorfin üretildiğinden genel gevşeme sağlar.

 • Yorgunluk, uykusuzluk gibi fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıkların azaltılmasında yardımcı olur.

 • Belli rahatsızlık varsa ( kronik de olsa ) düzelme yönüne yönlendirir.

 • Vücut sistemleri ( sinir-hormon-dolaşım-sindirim-boşaltım ) üzerinde uyum sağlar.

 • Kan dolaşımını ve kalbi dinlendirir.

 • Lenf dolaşımını hızlandırır detoks etkisi yapar.

 • Bedeni toksin ve atık maddelerden arındırır.

 • Faydalı madde ve hormonların artışını sağlar.

 • Bağışıklık sisteminin uyararak hastalıklardan koruma sağlar.

 • Bedenin bioenerji dengesini dengeler.

 • Meridyenlerin ( bioenerji kanalları ) akıcı olmasına yardımcı olur.

 "REFLEKSOLOJİ MASAJI" seminer ve eğitimleri için iletişime geçebilirsiniz. 

 • X
 • Facebook Sosyal Simge
 • Instagram Sosyal Simge
 • LinkedIn Sosyal Simge
 • YouTube Sosyal Simge
bottom of page