top of page
Burç Şeması

Kendimi, hayatı ve evreni okuduğum, gördüğüm, duyduğum ve deneyimlediğim kişisel gelişim yaşamımda Carl Gustaw Jung'un çalışmalarını incelerken astroloji ile karşılaştım. (Kendisi insana ve yaşama bütünsel bakan ve astrolojiyi de terapi ve kuramlarında kullanan ufuk açıcı bir insandır). Çalışmalarıma ilk başladığımdan bu yana, astroloji hakkında birçok astroloji kitabı okudum ve onlarca farklı eğitmenden uluslararası ve yerel sertifikalı eğitimler aldım. Astrolojinin sadece burç yorumlarından fersah fersah çok derin kapsamlı ve hayatın şifrelerini veren popüler veya gerçekdışı bir akımdan çok daha fazla şey olduğunu gördüm, anladım. Astrolojinin uluslararası sembollerinin ve kadim lisanının arkasında geniş bir potansiyel bilgelik alanı olduğu, yaşamın kendisine ait yasa ve bakış açılarının daha derin bir anlayışla gösterdiğini sezgisel olarak da hissettim. O yüzden astroloji benim için yaşamın tüm şifrelerini veren bir ilim ve bilgelik sanatı.

 

Büyük kişisel değişimler yaşadığım bir dönemde başlayan ve C. G. Jung'un çalışmalarını derinlemesine inceleme ile devam eden astroloji çalışmalarına ilk başladığımdan bu yana, astroloji hakkında birçok astroloji kitabı yazdırdığımdan çok daha fazla şey olduğunu öğrendim. Geleneksel astrolojinin sembollerinin ve kadim lisanının arkasında geniş bir potansiyel bilgelik alanı olduğu, yaşamın kendisine ait kanunlarının daha derin bir anlayışla ve kendini adama arayışı içindeki bir öğrencinin deneyiminin ruhsal boyutlarının daha iyi bir şekilde anlaşılmasına götürecek görüşlerin yattığı gerçeğini her zaman sezgisel olarak hissettim.

Peki, astroloji nasıl böyle yüksek doğrulukta çalışır? Neden kişi doğduğunda o an gökyüzündeki Güneş ve Ay başta olmak üzere gezegen, astroit ve yıldız konumları ve açıları o kişinin yaşamını etkiler? Zamanı anlama ve okuma ilmi olan astroloji hangi durumlarda ve ne zaman kendini deşifre eder? Tüm bunlar ezoterik, okült ve karmik astroloji ekollerinde gizlidir. Ta ki kişinin kendini ve evrensel sistemi bilme zamanı gelene kadar...

.

.

.

Astroloji, yaşamın şifrelerini anlamak ve evrende gizli olan bağlantıları keşfetmek için kullanılan derin bir araştırma alanıdır. Makrokozmoz ve mikrokozmoz bir bütün olduğundan insanın psikolojik sosyolojik fizyolojik yaşamını frekans benzerliğinden etkiler. Ancak, astrolojinin şu anki astronomi gibi bilimsel bir temeli olmadığını ve daha çok felsefik, istatistik veri anlamlandırma ve sembolik bir anlam ifade ettiğini unutmamak gerekir. Tabii bu günümüzde adım adım değişmekte, Astroloji aynı eskiden olduğu gibi bütünsel bakış açısı ile hayatın ayrılmaz bir bütünü olarak önyargıları yıkarak ortaya daha çok çıkmaktadır. Astroloji, bireylerin hatta kurumların kendi içsel keşifleri, yaşamı anlamlandırmaları ve rehberlik aldıkları bir araç olarak kabul edilebilir, ancak yaşamın tamamını belirleyen tek faktör de olmamalıdır. Hiç bir şeyin olamayacağı gibi...

Kişisel Gelişim:

Astroloji, bireyin kişisel gelişimi ve yaşamı daha iyi anlamdırabilmesi için uzman bir astrolog rehberliğinde kullanılabilir. Natal harita, bir kişinin potansiyel güçlü yönlerini, zayıf noktalarını, olası meslek seçimlerini, finans durumunu, karmik geçmişini ve gelişmeye açık alanlarını kendine has şifrelerle gösterir.

İlişkiler ve Ortaklıklar:

Astroloji, ilişkilerin dinamiklerini anlamak için kullanılır. İki kişinin natal haritasının karşılaştırılması, ilişkinin potansiyel güçlü yanlarını ve zorluklarını açığa çıkarabilir.

Zamanlama:

Astroloji, belirli zamanlarda harekete geçmek veya belli bir süreye erteleyip durmak için uygun zamanları belirlemede rehberlik edebilir. Astroloji. tam anlamıyla zaman okuma ilmidir. Zaman ise yaşamdaki en büyük sırdır.

 

"Astroloji, Yaşamın Şifreleri" Seminer, Danışmanlık ve Eğitimleri için iletişime geçebilirsiniz. 

Astrolog Doğum Çizelgesi Yazma

Kendimi, hayatı ve evreni okuduğum, gördüğüm, duyduğum ve deneyimlediğim kişisel gelişim yaşamımda Carl Gustaw Jung'un çalışmalarını incelerken astroloji ile karşılaştım. (Kendisi insana ve yaşama bütünsel bakan ve astrolojiyi de terapi ve kuramlarında kullanan ufuk açıcı bir insandır). Çalışmalarıma ilk başladığımdan bu yana, astroloji hakkında birçok astroloji kitabı okudum ve onlarca farklı eğitmenden uluslararası ve yerel sertifikalı eğitimler aldım. Astrolojinin sadece burç yorumlarından fersah fersah çok derin kapsamlı ve hayatın şifrelerini veren popüler veya gerçekdışı bir akımdan çok daha fazla şey olduğunu gördüm, anladım. Astrolojinin uluslararası sembollerinin ve kadim lisanının arkasında geniş bir potansiyel bilgelik alanı olduğu, yaşamın kendisine ait yasa ve bakış açılarının daha derin bir anlayışla gösterdiğini sezgisel olarak da hissettim. O yüzden astroloji benim için yaşamın tüm şifrelerini veren bir ilim ve bilgelik sanatı.

Astroloji, tarih boyunca pek çok kültürde derin bir etki bırakmış kadim bir ilim ve sembolik öğeler içeren yaşam matriksini anlama ve yönetme sanatıdır. Gökyüzündeki gezegenlerin, yıldızların ve diğer gök cisimlerinin konumlarının ve hareketlerinin, bireylerin kişilikleri, ilişkileri ve kadersel yaşamları üzerinde belirleyici bir etkisi olduğuna dayanır.

 

Astroloji sembollerinden önce temel terimleri hakkında bilgi edinmek her yeni öğreti gibi elzemdir.

Zodyak:

Astrolojik haritalar, Zodyak adı verilen hayali bir halka üzerine yerleştirilmiştir. Zodyak, 12 burcu içerir ve her burcun belirli bir enerji, özellik ve nitelikle ilişkilendirilmiştir. Eski Yunanca'dan diğer dillere geçen Horoskop, doğum haritası ile aynı anlamda kullanılır. Yıldız haritası, kişinin doğduğu anda zokyak’ta görülen gök cisimleridir.

Bir ZODYAK haritasındaki Yaşam Oyununda;

Gezegenler, aktör ve zihnimizdeki fonksiyonları (düşünme, ilişki kurma, hareket etme, sevme, vb.),

Açılar, aktörlerin birbirleriyle rollerini, iletişimlerini,

Evler, sahne ve gezegen-burç kombinasyonlarının ortaya çıktıkları uygulama alanlarını,

Burçlar, içlerinde bulunan gezegenleri etkileyen, kendi özellikleriyle renklendiren süreçleri gösterirler.

Gezegenler:

Astroloji, Güneş, Ay'ı ışıklar olarak, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton'u gezegenler olarak içerir. Bu gezegenler, bir haritadaki evlere ve yaptıkları açılara göre değerlendirilir.  Bu oluşan kapsamlı kombinasyonlar zamanın kalitesini oluşturur.

Dizpozitör, içinde başka bir gezegenin yer aldığı burcu yöneten gezegendir. Bir zodyak derecesinde en fazla yaptırım gücü olan gezegene o derecenin almuteni denir.

Peregrin, bir gezegenin temel asaletlerden hiç birine ve temel zayıflıklara sahip olmaması durumudur.

Asteroitler, Mars ve Jüpiter arasında, belirli bir yörüngede dolanan, çeşitli büyüklük ve şekildeki kaya ve metal cisimlerdir.. Harita analizini bir yolculuk olarak düşünürsek asteroitleri işaret levhaları gibi düşünebiliriz. Yol bellidir (gezegenler, açılar, yerleşimler), ama işaretleri doğru okursak hedefe doğru ve hızlı bir yoldan ulaşırız. 

Evler:

Burçlara göre şekillenen evler, hayatın farklı alanlarını temsil eder. Gezegenlerin sahip olduğu enerji bir çok değişken yolla ortaya çıkabilir. Evler ise bu enerjinin nasıl ve nerede etkili olacağını gösterir.Bir evin signifikatörü, o evin burcunu yöneten gezegendir. Klasik astrolojide köşe evler çok önemlidir.

Yöneticilikler (Signifikatör):

+ Koç: Mars

- Boğa: Venüs

+ İkizler: Merkür

- Yengeç: Ay

+ Aslan: Güneş

- Başak: Merkür

+ Terazi: Venüs

- Akrep: Plüton (Geleneksel olarak Mars)

+ Yay: Jüpiter

- Oğlak: Satürn

+ Kova: Uranüs (Geleneksel olarak Satürn)

- Balık: Neptün (Geleneksel olarak Jüpiter)

 

Yöneticilikler 5 kademede asalet olarak incelenir. Bir gezegenin, bulunduğu burçta ne  kadar güçlü ne kadar zayıf olduğunu anlamak için bir puanlama yapılır. Bu güçlülük (akıcılık) ya da zayıflık (durağanlık) verir.

Karşılıklı Ağırlama, iki gezegenin birbirlerinin yönettikleri burçta yerleşmeleridir. Bazı klasik astrologlar bunu yeterli görmemiş gezegenlerin aralarında açı olması gerektiğini savunmuşlardır.

Açı, gezegenlerin birbirlerini ya da ASC, MC, Arap noktaları vb gibi özel noktaları görmesi, iletişime geçmesi, etki aktarması şeklinde kullanılır. Zodyak 360 derecelik bir dairedir. Zodyak ‘ta 12 burcun genişliği 30 derecedir. (360 / 12 = 30 derece. 1 derece ise 60 dakikadır). Klasik astroloji sadece temel (birincil) açıları ve kavuşum kullanır. Minör (ikincil) açılar daha çok modern astrolojide kullanılır. Açıların kullanımında Orb önem kazanır. Orb ne kadar azsa etkileşim o kadar güçlü olacaktır. İki gezegen veya gezegen-yıldız gök eşleğine aynı uzaklıkta olduğunda Deklinasyon Paraleli adında bir açı oluşturur. Paralelin etkisi kavuşum açı etkisine benzerdir.

Sabit yıldızlar, harita sahibin hayatını, kişiliğini ve kendini ifade ediş biçimi, gezegenlerden sonra en fazla etkileyen gök cisimleridir. Sabit adını almalarının nedeni; dünya gibi güneşin etrafında dönmemelerinden kaynaklıdır.  Hareket halindedirler ve bu çok yavaştır. 72 yılda 1 derece batıya doğru kayar. Buna presyon denir. Yıldızların ufuk üzerindeki hareketleri ve birbirleriyle ilişkileri eski gözlemciler tarafından paran olarak anlamlandırılmıştır.

Ay düğümleri matematiksel olarak hesaplanmış noktalardır. Ay' ın ekliptiği kestiği noktalardır. Bu iki nokta birbirine 180 derecelik karşıt yapar. Örnek olarak KAD  (Kuzey AY Düğümü) 2 derece Aslan burcunda ise  GAD da 2 derece Kova burcunda olur.

Natal Harita:

Astrolojik analiz, doğum haritası ve saati belli bir kişinin veya kurumun (veya ülkenin) natal haritası üzerinden yapılır. Bu harita, doğum anındaki gökyüzünün bir görüntüsünü sunar ve bireyin potansiyel özelliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye yardımcı olur. Natal harita, o anki gökyüzü durumunu belirten gezegen ve ışıkların transit geçiş açılarına göre de yorumlanır.

Küreler: Doğu yarım kürede güneşin doğduğu yükselen (ascendant/ASC) noktası olduğundan başlangıcı, canlılığı, dinamizmi ve sürekli tazelenen enerjileri simgeler. Güneş ve gezegenler bu noktadan doğup batıya doğru hareket ettiğinden, yukarı çıkışı temsil eden bu doğu noktasına oriental denir. ASC, Zodyak’ın doğu ufkunda Yükselen burç. 1. Evdir.

Güney yarım küre vurgusu; Güneşin en tepeye çıktığı, aydınlığın hakim olduğu gün ortası (medium coeli/MC) noktasını temsil eder. Gün ışığı ve ısısın hakim olduğu bir alan olduğundan buraya diurnal denir. Bir doğum haritasının üst yarı küresine karşılık geldiğinden toplumsal (kolektif) alanı temsil eder. MC, Ekliptiğin meridyeni güneyde ufkun üzerinde kestiği nokta (Midheaven-Medium Coeli-Tepe Noktası). 10. Evdir.
 

Batı yarım küre vurgusu; Burası güneşin battığı, ısı ve ışığının zayıfladığı, güç kaybına uğradığı alçalan (descendant/DSC) noktası olduğundan tesir altında kalmayı, edilgenliği, pasifliği, dinlenmeyi ve kadere yatkınlığı simgeler. Güneş ve gezegenler bu noktadan alçalıp battığından, aşağıya inişi temsil eden bu noktaya oksidantal denir. DSC, Zodyak’ın batı ufkunda Alçalan burç. 7. Evdir.


Kuzey yarım küre vurgusu; Güneşin en dip noktaya indiği, ısı ve ışığını saçmakta tesirsiz kaldığı gece yarısı (imum coeli/IC) noktasını temsi eder. Karanlığın hakim olduğu bir alan olduğundan buraya nocturnal denir. IC, Ekliptiğin kuzeyde, Midheaven'ın tam karşısındaki meridyeni kestiği noktadır. (Imum Coeli). 4. Evdir.

Ekinoks:

Güneş ışınlarının Ekvator’a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır; İlkbahar Ekinoksu (Koç) ve Sonbahar Ekinoksu (Terazi)

Solstis Gündönümü:

En uzun gün ve gecelerin yaşandığı günlerdir. Aynı zamanda yaz ve kış mevsimlerinin başlangıcı olarak da kabul edilir.

Gündönümünden sonra günler uzamadan kısalmaya ya da kısalmadan uzamaya geçer.

Yaz Solstisi- En uzun gündüz (Yengeç) ve

Kış Solstisi – En uzun gece (Oğlak)

Elementler temelde ikiye ayrılır. Ateş ve hava aktif ve kendini ifade edici iken su ve toprak pasif, alıcı ve kendini baskı altında tutucudur. Bu iki grup Uzakdoğu felsefesinin temel bölünüşüyle aynıdır: Yin (su ve toprak) ve Yang (hava ve ateş). Ateş ve hava elementleri aktivite ve havailikle de ilişkilendirilmişlerdir, çünkü yayılmak ve yükselmek, uzakta bir noktaya doğru uzanmak isterler. Su ve toprak ise yerçekimi ve eylemsizlikle ilişkilendirilmişlerdir, çünkü yerçekiminin etkisi altında kalmak ve böylece odaklanıp en alt düzeyde toplamak, biriktirmek isterler.

  • X
  • Facebook Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge
  • LinkedIn Sosyal Simge
  • YouTube Sosyal Simge
bottom of page