top of page
Sürdürülebilir Tarım

 

Organik tarım farklı kaynaklarda çeşitli ifadeler ile tanımlanmakta ise de Organik-Biyolojik-Ekolojik Tarım aynı anlama gelmektedir. İnsanlık bugüne kadar sürdürmekte olduğu tarımsal faaliyetlerle, kendi yaşam alanı da dahil olmak üzere birlikte yaşadığı canlı ve cansız çevreye verdiği zararların farkına varmıştır. Bu amaçla doğa ile uyumlu, kaynakları doğru kullanan, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen, hayvan refahını gözeten yeni tarımsal yaklaşımlar tüm dünyada yayılmaya başlamıştır. Bu yaklaşımların bir kısmı sadece kavram olarak kalsa da diğer bazı yaklaşımlar hayatımızda belirgin bir şekilde yer almaya başlamıştır.

Dünyanın değişik kesimlerinde ortaya konulan bazı tarımsal kavramlar aşağıda verilmiştir;

Alternatif Tarım

Biyolojik Tarım

Biyodinamik Tarım

Doğal Tarım

Düşük Girdili Tarım

Ekolojik Tarım

Entegre Tarım Sistemi

İyi Tarım Uygulamaları

Organik Tarım

Organik tarım farklı kaynaklarda çeşitli ifadeler ile tanımlanmakta ise de Organik-Biyolojik-Ekolojik Tarım aynı anlama gelmektedir.

Tarım Drone
Tarım Kimyasalları

 

Toprak kirliliği günümüzde ciddi endişelerden biri haline geldi. Başka bir deyişle, toprak kirliliği, doğrudan ya da dolaylı olarak insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak, yeryüzünün ve toprağının bozulması ya da yok edilmesi demektir. Hava veya su kirliliği hakkında konuştuğumuzda, veriler ve araştırmalar daha güçlüdür. Bunun nedeni, kirleticilerin neden olduğu etkilerini ve kapsamlarını çok açık bir şekilde görebilmemizdir. İlk elden gördüğünüze inanmak normal insan psikolojisidir. Ancak topraklarımız da öteden beri kâbus yaşıyor. Kirlilik etkileri net göremeyebiliriz ancak arazi sürekli kirleniyor ve meydana gelen hasarları hesaplayamıyoruz.

 

Toprak Kirliliğinin Nedenleri

 

Ormansızlaşma ve toprak erozyonu:

Kuru alanlar oluşturmak için yapılan ormansızlaşma en büyük endişelerden biridir. Bir zamanlar kurak veya çorak bir arazi, onu kurtarmak için önlemlerin büyüklüğü ne olursa olsun, asla yeniden tam verimli hale getirilemez. Arazi dönüşümü, arazinin belirli bir amaç için kullanıma uygun hale getirilmesi için orijinal özelliklerinin değiştirilmesi anlamına gelir. Kullanılmayan arazi yıllar boyunca kısır olduğundan toprağı daha sonra kullanılamaz.

 

Tarımsal faaliyetler:

Artan insan nüfusu ile gıda talebi önemli ölçüde artmıştır. Çiftçiler sıklıkla bitkilerden böcek, mantar ve bakterileri yok etmek için oldukça toksik gübreler ve böcek ilacı kullanıyorlar. Bu kimyasalların aşırı kullanımıyla kirliliğe ve zehirlenmeye neden olurlar.

 

Madencilik faaliyetleri:

Maden çıkarma ve madencilik faaliyetleri sırasında, yüzeyin altında kirli alan oluşturulur.

 

Atık Dolgular:

Her hane, her yıl tonlarca atık üretir. Alüminyum, plastik, kâğıt, bez, ahşap gibi çöp toplanır ve yerel geri dönüşüm ünitesine gönderilir. Geri dönüştürülemeyen maddeler kentin güzelliğini engelleyen ve toprak kirliliğine neden olan kirliliğin bir parçası haline gelir.

 

Sanayileşme:

Yiyecek, barınak ve ev talebindeki artış nedeniyle daha fazla mal üretilmektedir. Bu da atılmasına ihtiyaç duyulan daha fazla israfın yaratılmasına neden oldu. Artan nüfusun talebini karşılamak için, ormansızlaşmaya yol açan daha fazla sanayi geliştirilir. Artan bilgi ve teknoloji, son derece toksik olan ve toprak kirliliğine yol açan modern gübreler ve kimyasalların yolunu açtı.

 

İnşaat faaliyetleri:

Kentleşmeye bağlı olarak, yapım aşamasında olan herhangi bir binanın veya ofisin dışından çıplak gözle görülebilen, ahşap, metal, tuğla, plastik gibi büyük atık maddelere yol açan büyük miktarda inşaat faaliyeti gerçekleşmektedir.

 

Nükleer Atıklar:

Nükleer santraller, nükleer fizyon ( atom parçalanması ) ve füzyon ( atom birleşmesi ) yoluyla büyük miktarda enerji üretir. Radyoaktif materyal, insan sağlığını etkileyebilecek zararlı ve toksik kimyasallar ve yakıcı – gen bozucu ışımalar içerir. Kazaları önlemek için yerin altına atılırlar. Bu da dolaylı yoldan bize sağlıksızlık olarak geri gelir.

 

Kanalizasyon işlemi:

Kanalizasyona tabi tutulduktan sonra bile çok miktarda katı atık kalmaktadır. Artık materyal, çevre kirliliğine neden olan dolgu alanına gönderilir.

 

Asit Yağmuru:

Havada bulunan katalizleyici maddeler, kükürtdioksit SO2  ve azot oksitleri (NOx) asit yağmurlarına dönüştürmek suretiyle bitki ve toprak sağlığını tehdit etmektedir.

 
SU KİRLETİCİLER

Su doğanın en büyük armağanlarından biridir. Ancak insanlar bu doğal kaynağın kıymetini pek de bilmeden hoyratça ve bencilce kullanır. Bu kötüye kullanım, zararlı sonuçlar doğurabilir ve insan hayatına çok büyük bir tehdit oluşturabilir. Bu durum aynı zamanda birçok nesli tükenmekte olan suda yaşayan türler için de tehlike oluşturur. Su kirliliğinin artması, deniz yaşamını ve yaşam alanlarını kötü şekilde etkileyebilir. Temiz içme suyuna erişimi olmayan yoksul insanların da doğrudan sağlığını olumsuz etkiler.

 

Su kirliliği; tarımsal etkinliklerle, sanayi etkinliklerle ve yerleşim yerleri ile bağlantılı olarak artmaktadır. Bunlardan ilkinde tarla verimini arttırmak için kullanılan yapay gübrelerin, hayvan atıklarının, tarımsal mücadele ilaçlarının toprağa karışıp su kaynaklarına ulaşmasıyla ortaya çıkar. Toprak aşınması (erozyon) ile de toprağın en verimli ve tarıma uygun üst kısmı sürüklenerek su kaynaklarına karışmakta ve içerdiği maddeler bazı yosun türlerini çoğaltarak, erimiş oksijen tüketimini arttırarak bitki ve hayvan türlerinin yaşamasını engellenmektedir. İkinci grupta yer alan sanayi etkinliklerin neden olduğu kirlilik türü dünyadaki pek çok gelişmekte olan ülkenin önemli sorunlarından biridir. Söz konusu etkinliklerle su kaynaklarına ulaşan sanayi atıklar, kimyasal, radyoaktif maddeler doğanın dengesini ciddi bir biçimde kimi zaman da geriye dönülmez bir biçimde bozmaktadır.

 

 Ekolojik Doğal Tarım ve Tarım Kimyasalları Seminer ve Eğitimleri için iletişime geçebilirsiniz. 

 

  • X
  • Facebook Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge
  • LinkedIn Sosyal Simge
  • YouTube Sosyal Simge
bottom of page