top of page
Phoenix-Fire-Transparent-Free-PNG.png
Simyadan Astro-kimyaya
                                     

 

Bu web sitesinde, geleneksel kadim bilgi simyadan modern kimyanın en yenilikçi yüzlerine uzanan bir serüvene davetlisiniz. Temizlik ve kozmetik kimyasallarının zararlarından doğal alternatiflerine, parfüm esanslarından doğal aromatik yağların kokusuna, nano-teknolojik yeşil kimya ilkelerine, astro-kimyadaki kuantumsal evrenin madde ve enerji gizemlerinden insanın zihinsel ve ruhsal dönüşümü yani tekamülüne bir yolculuk. Sürdürülebilirlik ve bütünsel sağlık konularındaki araştırmalardan kendi deneyimlerimden sentez bilgilere ve keşiflere ulaşabilirsiniz. İnsanın, dünyanın ve evrenin kapılarını aralamak cesaret, farkındalık ve bilgi ister.

Simya, kimyanın başlatıcısı olarak M.S. 8. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar Batı'da önemli bir rol oynayan, mistik ve bilimsel unsurları birleştiren bir disiplindir. Temel hedefi olarak metalleri altına çevirme ve ölümsüzlüğü elde etme olarak bilinse de mikrokozmoz insanın ve makrokozmoz evrenin temel yapıtaşlarını anlama amacını taşır. Simyanın mirası, bilimsel kimyanın tarihindeki önemli bir döneme işaret eder ve birçok iz bırakmıştır. Simya, sadece maddeyi dönüştürmekle kalmayıp aynı zamanda ruhsal bir dönüşümü, tekamülü de ifade eder. Simyacı bireysel ve veya rehber olarak bir dönüştürücüdür, Anka Kuşu misali küllerinden yeniden doğmayı, kendini ve evreni bilmeyi ifade eder.

Yeşil Kimya, yaşamın her alanında var olan kimyasalların oluşturduğu  sorunlarını ortadan kaldıracak ve alternatif çözümler öneren yeni bir akımdır. Çevre Koruma Örgütü (EPA) tarafından tanımı ise; “Kimyasalların dizaynı, üretimi ve kullanımı sırasında ve sonrasında ortaya çıkacak kirlilikleri elimine eden veya azaltan yenilikçi teknolojileri teşvik etmektir.”

Çevre sorunları, iklim değişikliği ve küresel ekonomik çalkalanma hem bizleri hem de gelecek nesilleri olumsuz etkiliyor. Çözüm; Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde yeşil girişimcilik, yeşil ekonomi, yeşil teknoloji, yeşil kimya, sıfır atık, geri dönüşüm, bilinçli tüketim, tasarruf, yenilenebilir enerji kaynakları, ekolojik-organik tarım gibi konu başlıklarını hem kendimiz hem de gelecek nesiller için hayatımıza almak. Ekolojik ve Ekonomik bakış açısı ile çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanırken ekonomik gelişme, gelir artışı, istihdam ve fakirliğin azaltılmasına da katkı sağlanmış oluyor.

Astro-kimya, kimyanın atom altı kuantumsal astrofizikle birleştiği, uzaydaki maddelerin bileşimini, yapısını ve evrimini inceleyen kimyanın yeni bir alanıdır. Bu alandaki çalışmalar, gezegenler, yıldızlar, galaksiler ve diğer astronomik nesnelerin kimyasal bileşenlerini ve kökeninin anlamayı amaçlar. Uzayda bulunan kimyasal bileşenleri inceleyerek, evrenin  evrimini anlamaya çalışır. Yıldızların iç yapısı, gezegen oluşumunu ve madenlerini imcelerken modern fizikte Einstein'ın formülleriyle somutlaştırılan bir kavram olan madde ve enerji arasındaki ilişki ile de ilgilidir. Ayrıca evrenin kimyasının insan duygu, düşüncelerine ve hayatına etkisini anlamak da bilimin mistik ve sosyal tarafıdır.

Kuantum, fizikte mikroskobik ötesi ölçekteki parçacıkların davranışını inceleyen bir alanı ifade eder. Kuantum mekaniği, bu alanda kullanılan bir teoridir. Kuantum dünyası, geleneksel fizik kanunlarından farklı bir şekilde işler ve bir dizi özellik içerir.

Kuantum fiziği ve kimyası bilim dünyasında da hala tartışılmaktadır çünkü şimdiki bilime bazı durumlarda taban tabana zıttır. Ama şimdinin ve geleceğin bilimidir. Ayrıca felsefi ve spiritüel anlamda çeşitli şekillerde de yorumlanır. Çünkü yaşam bilim ruh herşey bir bütününü farklı yüzleridir.

Astroloji, gökyüzündeki gezegenlerin konumlarına ve birbirleriyle (ve yıldız ve diğer göksel veya matematiksel hesaplanmış noktalara) açılarına dayanarak doğa olaylarının ve bireylerin yaşamlarının nasıl etkilendiğini kendi mantıksal formunda sistematik olarak ve bir lisan gibi gösteren sistemdir. Peki, astroloji nasıl böyle yüksek doğrulukta çalışır? Neden kişi doğduğunda o an gökyüzündeki Güneş ve Ay başta olmak üzere gezegen, astroit ve yıldız konumları ve açıları o kişinin yaşamını etkiler? Zamanı anlama ve okuma ilmi olan astroloji hangi durumlarda ve ne zaman kendini deşifre eder? Tüm bunlar ezoterik, okült ve karmik astroloji ekollerinde gizlidir. Ta ki kişinin kendini ve evrensel sistemi bilme zamanı gelene kadar...

Bütünsel (Holistik) sağlık, insanın beden, akıl ve ruhtan oluşan çok boyutlu bir varlık olduğu, tek tek organlara ve sistemlere indirgenemeyeceği ve insanın tüm bu parçaların toplamından daha fazlası olduğudur der. Bütünsel sağlık, sadece fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda zihinsel, duygusal, sosyal ve ruhsal sağlığı da içeren kapsamlı bir sağlık anlayışını ifade eder. Bu yaklaşım, bireyin bedeninin, zihninin ve ruhunun bir bütün olarak ele alınarak, dengeli bir yaşam tarzı ve sağlıklı ilişkiler kurma amacını taşır.

Wellness, bireyin genel sağlığını, mutluluğunu ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir yaklaşımdır. Fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, stres yönetimi, duygusal ve ruhsal dengenin korunması ve sosyal ilişkilerde denge, esenliğin temel unsurlarını oluşturur. Bu bütüncül yaklaşım, bireylerin bedensel, zihinsel, spiritüel ve sosyal sağlıklarını destekleyerek daha dengeli ve tatmin edici bir yaşam sürmelerine olanak tanır.

"Bütün iyi olmadan parçayı iyileştirmek mümkün değildir."

                                                                                                                   PLATON / EFLATUN

İlim ve Bilim Bütünselliği

Bireysel ve Kurumsal Danışmanlık için ;

Bütünsel Sağlık ve Ekolojik Sürdürülebilir Yaşam Danışmanlığı için randevu talep edebilirsiniz.

Grup ve Özel Eğitsel Çalışmalar - Atölyeler için;

İstanbul'da veya başka bir şehirde atölye (workshop) eğitsel çalışmalarına katılabilirsiniz.

Halk Seminerleri için;

Mekan, ulaşım, konaklamanın karşılanması şartıyla halka açık seminer talep edebilirsiniz.

Sosyal ve Teknik Projeler için;

Toplumsal ve/veya kurumsal fayda amaçlı ulusal ve uluslararası  projeler için iletişime geçebilirsiniz.

  • X
  • Facebook Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge
  • LinkedIn Sosyal Simge
  • YouTube Sosyal Simge
bottom of page