top of page
  • YouTube Sosyal Simge
  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge
  • Facebook Sosyal Simge
  • Twitter
Phoenix-Fire-Transparent-Free-PNG.png
Sürdürülebilirlik, Yeşil Kimya ve Bütünsel Sağlık
                                     

Çevre sorunları, iklim değişikliği ve küresel ekonomik çalkalanma hem bizleri hem de gelecek nesilleri olumsuz etkiliyor. Çözüm; Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde yeşil girişimcilik, yeşil ekonomi, yeşil teknoloji, yeşil kimya, sıfır atık, geri dönüşüm, bilinçli tüketim, tasarruf, yenilenebilir enerji kaynakları, ekolojik-organik tarım gibi konu başlıklarını hem kendimiz hem de gelecek nesiller için hayatımıza almak.

 

Ekolojik ve Ekonomik bakış açısı ile çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanırken ekonomik gelişme, gelir artışı, istihdam ve fakirliğin azaltılmasına da katkı sağlanmış oluyor.

 

  Sürdürülebilirlik İlkeleri 

- İnsan sağlığına ve Çevreye Sorumlu Üretim     

- Yerinde ve Milli Üretim (Üretimin tüketicilere yakın olması)

- Geri Dönüştürülebilir ve Biyobozunur Üretim

- Sorumlu Tüketim (Tasarruf için gereksiz tüketim olmaması)                        
- Türetim (Kişinin kendi ihtiyaçlarını gerektiğinde kendi başına üretip tüketmesi)
                                                 

- Gelecek nesilleri ve diğer canlıları-cansızları, doğayı düşünmek

 Yeşil Kimya 

 

Yeşil Kimya, yaşamın her alanında var olan kimyasalların oluşturduğu  sorunlarını ortadan kaldıracak ve alternatif çözümler öneren yeni bir akımdır. Çevre Koruma Örgütü (EPA) tarafından tanımı ise; “Kimyasalların dizaynı, üretimi ve kullanımı sırasında ve sonrasında ortaya çıkacak kirlilikleri elimine eden veya azaltan yenilikçi teknolojileri teşvik etmektir.”

 Bütünsel (Holistik) Sağlık 

 

Bütünsel (holistik) sağlığın iddiası, insanın beden, akıl ve ruhtan oluşan çok boyutlu bir varlık olduğu, tek tek organlara ve sistemlere indirgenemeyeceği ve insanın tüm bu parçaların toplamından daha fazlası olduğudur. Bu yönleriyle bütünsellik, gerek fiziksel bedeni kendi içerisinde, gerekse zihin ve fiziksel bedeni birbirinden ayıran biyomedikal modelin aşılarak, insanın parçalara ayrılmadan tüm varlığıyla ve şahsiyetinden soyutlanmadan ele alınmasıdır.

"Bütün iyi olmadan parçayı iyileştirmek mümkün değildir."

                                                                                                                   PLATON / EFLATUN
 

_20200710_185039kkkkkkkkkkkkk.jpg

Bireysel ve Kurumsal Danışmanlık için ;

Bütünsel Sağlık ve Ekolojik Sürdürülebilir Yaşam Danışmanlığı için randevu talep edebilirsiniz.

Grup ve Özel Eğitsel Çalışmalar - Atölyeler için;

İstanbul'da veya başka bir şehirde atölye (workshop) eğitsel çalışmalarına katılabilirsiniz.

Halk Seminerleri için;

Mekan, ulaşım, konaklamanın karşılanması şartıyla halka açık seminer talep edebilirsiniz.

Sosyal ve Teknik Projeler için;

Toplumsal ve/veya kurumsal fayda amaçlı ulusal ve uluslararası  projeler için iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page