_20200807_210225.JPG
dezenfektanlar kapak ÖN dar.jpg
  • YouTube Sosyal Simge
  • LinkedIn Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge
  • Facebook Sosyal Simge
  • Twitter
Sürdürülebilir Yaşam
                                     

Sanayi devrimiyle birlikte başlayan tüketim toplumu tüm çılgınlığıyla devam ediyor. Tüketicilerin taleplerini karşılamak için seri üretimin sınırlarını zorlayan firmalar ister istemez doğal kaynakları zedeliyor. İşte tüm bu sorunlar küresel ısınma ve enerji krizlerinin kapımıza gelmesine neden oluyor. Son dönemde yaşanan sorumsuz üretim ve tüketim, iklim değişikliği ve küresel ekonomik sorunlar hem bizleri hem de gelecek nesilleri etkiliyor. O yüzden sürdürülebilir kalkınma çerçevesi altında yeşil girişimcilik, yeşil ekonomi, yeşil teknoloji, yeşil kimya, sıfır atık, geri dönüşüm, bilinçli tüketim, tasarruf, yenilenebilir enerji kaynakları, organik tarım, permakültür gibi konu başlıklarını içeren sürdürülebilir yaşamı zorunlu bir hale geliyor. Ekolojik ve Ekonomik bakış açısı ile çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanırken ekonomik gelişme, gelir artışı, istihdam ve fakirliğin azaltılmasına da katkı sağlanmış oluyor.

 

  Sürdürülebilir Yaşamın İlkeleri:

- İnsana ve Çevreye Sorumlu Üretim     

- Yerinde ve Milli Üretim (Üretimin tüketicilere yakın olması)

- Geri Dönüştürülebilir ve Biyobozunur Üretim

- Sorumlu Tüketim (Tasarruf için gereksiz tüketim olmaması)                        
- Türetim (Kişinin kendi ihtiyaçlarını gerektiğinde kendi başına üretip tüketmesi)
                                                 

- Gelecek nesilleri ve diğer canlıları-cansızları, doğayı düşünmek

 KURAKLIK RİSKİ 

Son dönemde yaşanan sorumsuz üretim-tüketim ve kimyasal atık sorunları “ekosistem” denilen Dünyanın döngülerini kırıyor hem bizleri hem de gelecek nesilleri olumsuz etkiliyor. İklim değişimi ile su kıtlığı ve onun sonucu gıda kıtlığı hem insanların sağlığını hem de ekosistemdeki tüm canlıları tehdit ediyor. Bu anlamda; yenilenebilir ve alternatif enerji kaynakları, yeşil teknoloji, yeşil kimya, atık yönetimi, geri dönüşüm, yerli ve kaliteli üretim, milli tarım, döngüsel ekonomi, bilinçli tüketim ve tasarruf gibi konu başlıklarını içeren sürdürülebilir yaşam zorunlu bir hale geliyor.

Simyada madde ile ruh, canlılar ve cansızlar aynı bir pilin eksi (-) ve artı (+) kutbu gibi zıt enerjilerin uyumlu bir dengesi içindedir. Antik Yunan filozofu Platon’a (Eflâtun) göre hayat, döngülerden ibarettir ve her şey akış halindedir. Ateş havaya, hava suya, su toprağa ve toprak ateşe dönüşür. Dört element dışında beşinci ise nefes gibi her yerde olan eter (İngilizce: Ether, Arapça: Esîr) adı verilen elementtir ki o aynı simya sanatındaki yaratım gücü olan “Felsefe Taşı” gibi hem her yerde hem de hiçbir yerdedir. Simya ve kimya sözcüklerinin etimolojik kökeni de aynıdır. Kimya (İngilizce: Chemistry), aslında mitoloji, astroloji ve maji olmayan simyadır.  Kimyanın kökeni simya (İngilizce: Al-chemy), Arapçada “El-Kimia” olarak okunur. “El” belirteç artikelini ifade ederken, “Kimia” kelimesinin kökeni Eski Mısır dilinden geliyordu. Khem. Karartı=Kara Toprak.

 

Kimya, maddenin yapısını, özelliklerini, birleşimini, etkileşimlerinitepkimelerini araştıran ve uygulayan bilim dalıdır.

Kimyanın en önemli dalları arasında analitik kimya, anorganik kimya, organik kimya, fizikokimya ve biyokimya sayılır.

Geleneksel kimya dönemi, 17'inci yüzyılın sonlarından başlayarak 19'uncu yüzyılın başlarına kadar sürmüştür.  Kimya bilimi ve kimya bilimine dayalı ilerlemeler bir yandan hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisi gibi tıpla ilgili alanlardan, enerji sorunlarına cevap bulunması, yeni endüstrilerin doğmasına kadar birçok sahada olanaklar sağlarken, diğer yandan kimya insan sağlığı, çevre açısından zararlı etkileri ile anılıyor. Bazılarının işaret ettiği gibi, kimyanın yararları çoğu kez zararlı etkileriyle gölgeleniyor.

                              

Hepimizi ilgilendiren tüm bu soruların cevaplarını web sitesinde bulabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi ve uygulamalı çalışmalar için seminer ve atölyelere katılabilirsiniz...

Fatih KÜÇÜKUYSAL

Yeşil Kimyager, Sürdürülebilir Yaşam Danışmanı​​​

 

Uyarı: Site içeriği, bilgilendirme amaçlı olup tıbbi ve psikolojik sağlık hizmeti niteliğinde değildir.

Simya ve Kimya
_20200710_185039kkkkkkkkkkkkk.jpg

Bireysel ve Kurumsal Danışmanlık için ;

Bütünsel Sağlık ve Ekolojik Sürdürülebilir Yaşam Danışmanlığı için randevu talep edebilirsiniz.

Grup Eğitsel Çalışmaları için;

İstanbul'da veya başka bir şehirde atölye (workshop) eğitsel çalışmalarına katılabilirsiniz.

Halk Seminerleri için;

Mekan, ulaşım, konaklamanın karşılanması şartıyla halka açık seminer talep edebilirsiniz.

Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri için;

Toplumsal fayda amaçlı ulusal ve uluslararası  projelere ortak olabilir veya yeni projeler sunabilirsiniz.