top of page
_20200807_210225.JPG
ÖNSÖZ

 

    Karartı anlamına gelen "Khem" kelimesi, Mısır’ın altın sarısı çöl kumlarından önceki hâli olan Eski Mısır’ın kara topraklarını anlatırdı. Eski Mısır’da ak ve kara sanat çatışması, bilgi getiren ışığa, her şeyin yaratıcısına ve tanrılara tapınılması, ölüm içinde ölümsüzlük arayışı her zaman vardı. Aynı batık kıtalar Atlantis ve Mu gibi, aynı Yukarısı ile bağlantılı Sümerler gibi.

Karartı, ezoterik anlamda hamlık demekti. O simya ve kimyaya ad veren kelimeydi. Simyaya göre kara madde, dönüşümün ilk safhasıydı. Peki simyacı kimdi? Neyi arıyordu? Amaç ilk laboratuvarlarda patlayıcı ve diğer kimyasal maddeleri keşfederek güç mü elde etmekti? Ya da her şeyi altına çevirip zengin mi olmaktı? Yoksa kurşun gibi ham ruhlara sahip ölümlüleri altın gibi olgun ruhlara sahip ölümsüzlere tekâmül ettirmede rehber miydi?

     Karartı, göklerle bağlantılı ilk medeniyetlerin mitolojik figürlerinin ölümsüzlük arayışından Çinli simyacı rahiplerinin ölümsüzlük iksiri ve kara barutuna, Moğolların psikolojik savaş stratejilerinden Türklerin demir uçlu oklarına, Orta Çağ’da dinle paranın aynı kalede olduğu banker tapınak şövalyelerinin çelik kılıçlarından Asyalı Müslümanların ilk laboratuvarlarda üretilmiş asit-bazlarına ve çağ kapatan son teknolojik toplarına, Yeni Ççağ’da milyoner olmuş ilk bilim insanlarının dumansız barut çeşitlerinden Avrupalı kimyagerlerin her şeyi yakan alev makinelerine ve kulakları sağır eden bombalarına, Birinci Dünya Savaşı’nda toplu ölümlere neden olan kimyasal gazlardan, İkinci Dünya Savaşı için hazırlanan nükleer silahlara uzanarak tarihin karanlık sokaklarını gece lambası gibi loşça aydınlatıyor.

     Ölüm kokan hayat yolunda değişik şehirlerdeki simyacı, kimyager, fizikçi, tüccar ve ajanların ilginç hikâayelerini kısa kısa anlatırken mitolojik pasajlar ve antik medeniyetlerin ilmiyle derin geçmişe götürürken kuantum kimyası-fiziğiyle şimdi ve geleceğin modern bilimine zaman yolculuklarıyla göklerden kuş bakışı ufuk açıyor.

I. Bölüm İLK ÇAĞ-ORTA ÇAĞ’DA SİMYA ve BARUT 

 

Chang’an’da Korkutan Fişekler

Ötüken’de Ok Demetleri 

Luo’yang’da Kara Tozun Lekesi

Bağdat’ta Simyanın Asitleri 

Kudüs’te Kılıçların Dini 

İstanbul’da Topların İsi

Lizbon’un Haçlı Gemileri 

 

II. Bölüm YENİ ÇAĞ’DA LABORATUVAR ve BOMBA 

 

Basel’de Aydınlanmanın Sesi  

Torino’da Şeytan İksiri

St. Petersburg’ta Para ve Bilim İkilemi 

Paris’te Devrim Zaferi 

Stockholm’de Barış Ödülleri  

  III. Bölüm I. DÜNYA SAVAŞI, KİMYASAL SAVAŞ 

Berlin’de Mahşerin Dört Atlısı 

Bolimow’da Savaşın Gözyaşları 

Wroclaw’da Kimyasal Savaşın Babası 

Ypres’te Toplu Ölümlerin Anısı 

Lyon’da Ölümcül Gazın Tadı 

Boston, Harvard’da Üniversite Projesi 

Cleveland’de Kimyasal Gaz Maskesi 

                                            

IV. Bölüm II. DÜNYA SAVAŞI, NÜKLEER SAVAŞ 

Braunschweig’te Sinir Ajanlarının Babası 

Heidelberg’te Bilim Kuramları 

Linz’de Ölüm Aracı 

Krakow’da Toplama Kampları 

Varşova’dan Kaçan Bilim Aşığı 

Telemark’ta Büyük Silah Hazırlığı 

Kaliforniya’nın Gizli Laboratuvarı 

Sarow’un Görünmez Ruhları 

Hiroşima-Nagazaki:,  İnsanlığın Kaybettiği Yer

Ölmek ve Kendine Doğmak 

dezenfektanlar kapak ÖN dar.jpg
ÖNSÖZ

 

      Küresel salgına (pandemi) neden olabilen virüsler başta olmak üzere bakteri, mantar ve diğer mikroorganizmalara karşı dezenfektan olarak adlandırılan temizlik kimyasalları ile mücadele etmeye çalışıyoruz. Peki; bu kimyasal maddelerin içeriklerine, hangi mikroplara ne kadar etkili olduklarına, yüzdelik olarak gösterilen yoğunluk değerlerine, başka kimyasal temizlik maddelerle karıştırılıp karıştırılmayacaklarına ve bunların sonucunda cildimize, akciğerlerimize ve çevremize zarar verip vermediklerine dikkat ediyor muyuz? Devamlı kullandığımız temizlik maddelerinin alternatiflerinin olup olmadığını biliyor muyuz? Hem şimdi var olan hem de araştırmalarla gelecekte yaygınlaşabilecek kimyasal ve fiziksel temizlik araç ve yöntemleri hakkında yazdığım bu kitapta; evlerden hastanelere farklı farklı alanlarda kullanılan ve kullanılması riskli olan antiseptik, dezenfektan ve sterilanlardan bahsediyorum.

 

    2020 yılıyla beraber hayatımıza daha çok giren bu kimyasal madde ve yöntemleri kimyager olarak yaptığım birçok televizyon, radyo, gazete ve dergi röportajlarımda; sosyal medya kanallarımda elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Bu konular çok önemli olduğu için kimyasal ve fiziksel temizlik yöntemlerini, üniversitelerde yapılmış olan bilimsel araştırmaları derleyerek toparlamaya ve herkesin anlayabileceği dile indirgemeye çalıştım. Kimyasal maddelerin yeri geldiğinde hayatımızı kurtarmasını fakat yanlış kullanıldıklarında zehirleyici olabileceklerini uyarılarla vurguladım. Bu kitabın tüm bireylere ve topluma fayda getirmesi dileğimle…

I. Bölüm TANIMLAR 

1. Bilimsel Terimler

2. Mikroorganizmalar

a. Mikroorganizmaların Yararları ve Zararları

b. Mikroorganizma Çeşitleri

 

II. Bölüm KİMYASAL DEZENFEKSİYON 

1. Kimyasal Tehlikeler

2.Dezenfektanların Sınıflandırılması

3. Dezenfektanların Özellikleri

4. Mikroorganizma Dezenfektan İlişkisi

5. Dezenfektan Çeşitleri

6. Dezenfektanların Kullanım Alanları

    A. Antisepsi

    B. Dezenfeksiyon

    C. Sterilizasyon

 

III. Bölüm FİZİKSEL STERİLİZASYON 

     A. Isı

          Kuru Isı Sterilizasyonu

          Nemli Isı Sterilizasyonu

     B. Işın

          İyonize Işınlar

          İyonize Olmayan Işınlar

          Süzme

          Plazma

                                            

IV. Bölüm TEMİZLİK TEKNOLOJİSİ 

 

     A. Teknoloji ve Ekoloji

     B. Nanoteknoloji ve Metaller

 

     Kaynakça 

jpeg kapak TR kk.jpg
ÖNSÖZ

 

Bu e-kitap, geleneksel katı ve jel sabunların kimyasal yapılarının, temizleme mekanizmalarının, içeriklerinin ve elde edilme yöntemlerinin genel vatandaşlar için derinlemesine anlaşılmasına yönelik önemli bir kaynaktır.

 

Katı sabunlar alkali sodyum tuzları olarak esterleşme tepkimesiyle doğrudan üretilip kalıplara dökülürken jel sabunlar sulandırılarak biraz daha emek isteyen bir üretim süreci gerektirebilir. Ancak jel sabunların daha cilt ve çevre dostu olduğu söylenmelidir. Kimyasal analizler, her iki sabun türünün de yüzey aktif maddeler içerdiğini ve su ile yağ gibi farklı bileşenleri etkili bir şekilde emülsifiye ederek temizlik sağladığını gösterir.

Temizleme mekanizması açısından, sabunlar yüzey aktif maddeler olarak görev yaparlar. Bu, sıvı sabunlara benzer ancak onlarda kostik ve yağ esterleşme tepkimesi ile üretim yapılmaz. Yüzey aktif maddeler (sürfektan), su ile yağ arasındaki yüzey gerilimini azaltarak, yağ ve kir partiküllerini suya emülsifiye ederler, yani bağlarlar. Bu sayede, sabun molekülleri yağ tabakalarının yüzeyine yerleşirken, hidrofilik (suda çözünen) ve hidrofobik (suda çözünmeyen) kısımları sayesinde yağları parçalayarak küçük damlacıklara ayırırlar. Sonuç olarak, bu emülsiyon sayesinde su, yağ ve kiri daha kolay temizlenebilir hale getirir. Katı ve jel sabunlarda bu kimyasal tepkimeler sonucunda gliserinli sabun oluşur.

 

Bu bilgiler, hem günlük yaşantımızdaki temizlik süreçlerinin anlaşılmasına hem de endüstriyel üretimlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Ancak, unutmayın ki bunlar sadece örnek formülasyonlardır ve ürünleri ticari olarak satmak için tamamen güvenlik testleri, stabilite çalışmaları ve uygun etiketleme gereksinimleri gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Böyle bir ürün geliştirirken, profesyonel bir kozmetik kimyageri ile iş birliği yapmak ve yetkili yerlerden yasal izinleri almak gerekir.

I. Bölüm GİRİŞ 

1.1. Hakkımda

1.2. Temizlik Kimyası Terminolojisi

1.3. Güvenlik

1.4. Hijyen

 

II. Bölüm GELENEKSEL SABUNUN TEMELLERİ 

2.1. Sabun Tarihi, Kullanım Alanları ve Avantajları

2.2. Sabun Kimyası

2.3. Sabun Çeşitleri

2.4. Sabun İçeriği

2.5. Yağ Özellikleri

III. Bölüm SABUN YAPIM SÜREÇLERİ 

3.1. Endüstriyel Sabunların Süreçleri

3.2. Süreç Çeşitleri ve Aşamaları

3.3. Malzeme ve Araçlar

3.4. Sabun Katkıları

IV. Bölüm SABUN YAPIM TEKNİKLERİ 

4.1. Soğuk Proses Sabun Yapımı

4.2. Sıcak Proses Sabun Yapımı

4.3. Yeniden Karıştırma Sabun Yapımı (Artık sabunlarla)

4.4. Atık Yağdan Sabun Teknikleri

 

V. Bölüm  SABUN FORMÜLASYONLARI VE SORUNLARI 

5.1. Katı Sabun Formülasyonları

5.2. Jel Sabun Formülasyonları

5.3. Olası Sorunlara Çözümler

5.4. Sonuç

 

jpeg kapak TR (2)kk.jpg
ÖNSÖZ


Bu e-kitap, sıvı sabun üretimi konusunda temel bilgilerden başlayarak daha karmaşık sentetik ve doğal formülasyon tekniklerine kadar geniş bir perspektif sunmaya çalışmıştır.

Sıvı sabunlar, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş temizlik ve kişisel bakım ürünleridir.

 

Kitap aynı zamanda formülasyon sürecinde dikkat edilmesi gereken püf noktalarına vurgu yaparak, ürünün istenilen özellikleri ve kalite standartlarına uygun şekilde hazırlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Her bir bileşenin kimyasal özellikleri, kullanım talimatları ve olası olumlu ve olumsuz etkileri detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

 

Bu kitap, sıvı sabun üretimiyle ilgili temel bilgileri edinmek isteyen bireyler, evde kendi ürünlerini yapmak isteyenler ve zamanla endüstriyel üretimde uzmanlaşmak isteyenler için faydalı bir kaynak olmayı amaçlamaktadır.

 

Ancak, unutmayın ki bunlar sadece örnek formülasyonlardır ve ürünleri ticari olarak satmak için tamamen güvenlik testleri, stabilite çalışmaları ve uygun etiketleme gereksinimleri gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Böyle bir ürün geliştirirken, profesyonel bir kozmetik kimyageri ile iş birliği yapmak ve yetkili yerlerden yasal izinleri almak gerekir.

I. Bölüm GİRİŞ 

1.1. Hakkımda

1.2. Temizlik Kimyası Terminolojisi

1.3. Güvenlik

1.4. Hijyen

 

II. Bölüm SIVI SABUNUN TEMELLERİ 

2.1. Kimyası, İçerikleri ve Katkı Maddeleri

2.2. Avantajları

2.3. Kullanım Alanları

III. Bölüm SÜRFEKTANLAR (Yüzey Aktif Maddeler) 

3.1. Kimyası ve Mekanizması

3.2. Kullanım Alanları

3.3 Çeşitleri ve Özellikleri (Sentetik ve Doğal)

IV. Bölüm KIVAM VERİCİLER 

4.1. Kimyası ve Mekanizması

4.2. Kullanım Alanları

4.3. Çeşitleri ve Özellikleri (Riskli ve Ekolojik)

 

V. Bölüm SIVI SABUN FORMÜLLERİ 

5.1. Formülasyonlar (Sentetik Katkılarla)

5.2. Formülasyonlar (Doğal Katkılarla)

5.3. Sonuç

  • X
  • Facebook Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge
  • LinkedIn Sosyal Simge
  • YouTube Sosyal Simge
bottom of page