top of page

SİMYA

Simya, kimyanın başlatıcısı olarak M.S. 8. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar Batı'da önemli bir rol oynayan, mistik ve bilimsel unsurları birleştiren bir disiplindir. Temel hedefi olarak metalleri altına çevirme ve ölümsüzlüğü elde etme olarak bilinse de mikrokozmoz insanın ve makrokozmoz evrenin temel yapıtaşlarını anlama amacını taşır. Simyanın mirası, bilimsel kimyanın tarihindeki önemli bir döneme işaret eder ve birçok iz bırakmıştır.

 

Simya, sadece maddeyi dönüştürmekle kalmayıp aynı zamanda ruhsal bir dönüşümü, tekamülü de ifade eder. Simyacı bireysel ve veya rehber olarak bir dönüştürücüdür, Anka Kuşu misali küllerinden yeniden doğmayı, kendini ve evreni bilmeyi ifade eder.

  • X
  • Facebook Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge
  • LinkedIn Sosyal Simge
  • YouTube Sosyal Simge
bottom of page