top of page
Teorik Eğitimler
IMG_20180924_125642_587.jpg
1. İklim Değişimi, Kuraklık, Sıfır Atık ve Avrupa Yeşil Mutabakatı

 Bu eğitim programında son dönemde fazlasıyla kendini hissettiren iklim değişikliğine neden olan sera gazları ve kimyasal-biyolojik atıklarla çevreyi, yaşama alanlarımızı kirletirken en değerlimiz sağlığımızı tehdit eden durumlar, kuraklık, seller gibi iklim krizi temalı doğal afetlerin geleceği ve önlemleri hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanır. Ayrıca BM Sürdürülebilir kalınma Hedefleri ve Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) (European Green Deal) adıyla ortaya konan vizyon çerçevesinde sürdürülebilir kalkınmadan ve yeşil yasalardan bahsedilmektedir.

Çalışmanın İçeriği

 • Ekosistemin, iklimin temel öğeleri, doğa döngüleri ve sorunları

 • İklim değişimine neden olan kimyasallar, ilgili çevre sorunları ve afetler

 • İklim krizi, kuraklık, sel ve kıtlık krizine karşı bireysel, toplumsal ve kamusal önlemler

 • Sıfır Emisyon ve Sıfır Atık İlkeleri ve Uygulamaları

 • Avrupa Yeşil Mutabakatı ve endüstri için yeni önlemler, yeşil yasalar

IMG_20180907_090350_448.jpg
2. Şirketlerde / Kamuda Sürdürülebilirlik, Tasarruf ve Yeşil Yasalar

Son dönemde yaşanan sorumsuz üretim ve aşırı tüketim, iklim değişikliği ve küresel ekonomik sorunlar hem şirketleri hem bireyleri hem de gelecek nesilleri olumsuz etkiliyor. Sürdürülebilir kalkınma, tasarruf ekonomisi, sıfır atık, geri-ileri dönüşüm, yeşil kimya ilkeleri ve yeşil teknoloji ile bilinçli-temiz üretim gibi sürdürülebilir yaşamın temelleri hakkında bilimsel ve piyasa bilgilerinin verilmesi amaçlanır. Ayrıca bireysel, sosyal ve özel / kamusal kurumlardaki tasarruf ve sıfır atık önlemlerinden bahsedilir.

 

Çalışmanın İçeriği:

 • Sürdürülebilirlik ve tasarruf yöntemlerinin şirketlerde uygulama örnekleri

 • Döngüsel ekonomi, geri-ileri dönüşüm yöntemlerinin şirketlerde uygulama örnekleri

 • Yeşil ekonomi ve dünyada yeni işletme modelleri

 • Su, elektrik ve diğer konularda tasarruf önlemleri

 • Avrupa Yeşil Mutabakatı ve tarım/ endüstri için yeni önlemler, yeşil yasalar

 • Konular hakkında beyin fırtınası ile çözüm odaklı proje taslakları geliştirmek

IMG_20190307_122150_071.jpg
3. Yeşil Girişimcilik, Yeşil Plastikler ve Endüstriyel – Tıbbi Kenevirin Geleceği

Bu eğitim programında Yeşil Girişimcilik” denilen ekoloji, çevre ve sağlık duyarlı bir girişim modelinin ekolojik ve ekonomik sorunların kısır döngüsüne çevre, ekonomi ve toplumsal fayda üçgeninde çözüm sunmaya çalışması hakkında bilgi edinilmesi amaçlanır. Ayrıca Türkiye ve dünyadan yeşil teknoloji ve yeşil girişimcilik örneklerinden bahsedilir. Ek olarak bazı illerde devlet kontrolünde ekimine izin verilen kenevir bitkisinin endüstriyel ve tıbbi kullanımı, geleceği ve milli ekonomiye katkılarından bahsedilir. 

 

Çalışmanın İçeriği

 • Ekolojik ve ekonomik sorunlar

 • Bu sorunları ve açığı fark edip iş fırsatlarına çevirebilmek

 • Yeşil girişimcilik ve yeşil teknoloji tarihi, temelleri ve uygulama alanları

 • Yeşil biyoplastiklerin şimdisi ve geleceği

 • Endüstriyel – tıbbi kenevir ve geleceği

 • Şimdinin değişen meslekleri ve yakın gelecekte yeni ortaya çıkacak meslekler

 • Kendi mesleğimiz nasıl değişirse geleceğe uyumlu olabileceği üzerine fütürist beyin fırtınası

_20190206_125121.JPG
4. Beden Kimyası, Toksinler ve Detoks (Arınma) Yöntemleri

Son dönemde yaşanan endüstriyel tarım ürünleri ve sentetik kimyasal “yiyecekler” beden kimyamızı bozduğundan, toksinlere (zehir birikimleri) neden olduğundan dolayı doğal tarım ve yiyecek-içecek ürünlerinin doğru kullanımı ve var olan-olacak toksinlerin atılması için uygun arınma (detoks) yöntemlerinin öğrenilmesi amaçlanır.

  

      Çalışmanın İçeriği

 • Beden kimyasının temel mekanizması

 • Sentetik ürünlerinin olası zararları ve doğal alternatifleri

 • Toksin-zehir kimyası ve zararları

 • Toksinlerden arınma (detoks) yöntemleri

 • Evde basit detoks yöntemleri

 • Kilo alma ve zayıflamanın kimyası, mekanizması

 • Sağlıklı kilo vermede yardımcı mineral ve bitkiler

Hayat tarzımız ve bedenimizde hangi toksinler olabilir, nasıl arındırılır, beyin fırtınası

 • X
 • Facebook Sosyal Simge
 • Instagram Sosyal Simge
 • LinkedIn Sosyal Simge
 • YouTube Sosyal Simge
bottom of page